Astăzi 22-05-2024 sunt: 675 persoane private de libertate

Penitenciarul Deva

 ANUNȚ privind O.U.G. nr. 115/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs – posturi de conducere scoase din sursă internă

 ANUNȚ privind O.U.G. nr. 115/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs – posturi de execuție.


În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate

 

Având în vedere dezvoltarea noii aplicații informatice de evidență a datelor persoanelor private de libertate și că modul de acordare al dreptului la convorbiri telefonice depinde exclusiv de funcționalitatea aplicației informatice, vă informăm despre imposibilitatea efectuării convorbirilor telefonice în zilele de sâmbătă în intervalul orar 18:00-24:00.


27.04.2023 – Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 5 posturi la Penitenciarul Deva

05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 9 posturi vacante de agent din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar, din Penitenciarul Deva

18.NOU!!! Rezultate finale probă scrisă

17.Rezultate proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

16.Barem de evaluare și notare proba scrisă

15.Planificare proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

14.Proces-verbal rezultate Proba Interviului

13.Planificarea probei interviului

12.Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

11.ERATĂ CALENDARUL ESTIMATIV de desfășurare a probelor de concurs

10.Planificarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

9.Rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice

8.Planificarea probei sportive pentru evaluarea performanței fizice

7.CALENDARUL ESTIMATIV de desfășurare a probelor de concurs

Data estimativă de începere a concursului este 21.10.2023. În scurt timp se va publica calendarul estimativ și planificare primei probe. 

6.Proces-verbal verificare dosare  din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, care au/nu au dosarul complet și îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei CLICK AICI – publicat în 25.09.2023

Intervalul orar în care se desfășoară activitatea de deschidere și închidere a fișei medicale este 08:00 – 12:00, în fiecare zi lucrătoare.

5.Rezultate finale testare psihologică – publicat 11.09.2023

4.Rezultate contestații testare psihologică – publicat 11.09.2023

3.Rezultate inițiale testare psihologică – publicat 04.09.2023

2. Programare testare psihologică – publicat 17.08.2023

1. Proces-verbal verificare dosare  din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor „apt” psihologic și  „apt” medical CLICK AICI – publicat în 04.05.2023

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs
 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

 

 


19.12.2022 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi vacante de agent din cadrul sectorului economico-administrativ la Penitenciarul Deva

17.Rezultate finale probă scrisă

16. Rezultate contestații probă scrisă
15. Rezultate proba scrisă
14. Barem evaluare și notare probă scrisă
13. Planificare proba scrisă
12. Rezultate proba interviului
11. Planificare proba interviului.
10. Rezultate proba practică
9.Planificare proba practica 
8.Calendar estimativ al derulării probelor de concurs 
7. Procese-verbale verificare dosare din punct de vedere al existenței documentației complete, al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs apt psihologic si apt medical – publicat 10.03.2023
6. Rezultate finale testare psihologică- publicat 28.02.2023

Intervalul orar în care se desfășoară activitatea de deschidere și închidere a fișei medicale este 12:00 – 15:00, în fiecare zi lucrătoare.

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

5. Rezultate contestații testare psihologică – publicat 28.02.2023
4.  Rezultate inițiale testare psihologică
2.  Procese-verbale verificare dosare  din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor „apt” psihologic și  „apt” medical – publicat în 16.01.2023

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 


22.12.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de agent operativ (femei) din cadrul sectorului operativ la Penitenciarul Deva

18. Rezultate finale probă scrisă CLICK AICI – publicat 05.10.2022
16.  Rezultate probă scrisă CLICK AICI – publicat 30.09.2022
14.  Planificare probă scrisă CLICK AICI – publicat 27.09.2022
13.  Rezultate proba interviu CLICK AICI – publicat 27.09.2022
12.  Planificare proba interviu CLICK AICI – publicat 26.09.2022
11.  Rezultate probă calculator CLICK AICI – publicat 26.09.2022
10.  Planificare probă calculator CLICK AICI – publicat 25.09.2022
9.  Rezultate probă sportivă CLICK AICI – publicat 25.09.2022
3.  Planificare testare psihologică
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.


Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – publicat 30.06.2022

Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară

Publicat la 15.10.2021 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – CLICK AICI – 17 posturi – secretariat

Publicat la 15.10.2021 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – CLICK AICI – 40 posturi – economico-administrativ

Publicat la 15.10.2021 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – CLICK AICI – 39 posturi – siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

Publicat la 15.10.2021 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – CLICK AICI – 74 posturi – reintegrare socială

Publicat la 15.10.2021 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – CLICK AICI – 17 posturi – prevenirea criminalităţii şi terorismului


13.09.2021- Concurs de ocupare, din sursă externă, a 17 posturi de execuție agent operativ (bărbați) din cadrul sectorului operativ la Penitenciarul Deva

22. Rezultate finale probă scrisă CLICK AICI -publicat 30.12.2021

21. Rezultate contestații probă scrisă CLICK AICI – publicat 30.12.2021

20. Rezultate inițiale proba scrisa CLICK AICI – publicat 27.12.2021

Model contestatie rezultate initiale proba scrisa.

19. Barem de evaluare și notare probă scrisă CLICK AICI – publicat 23.12.2021

18. Planificare probă scrisă CLICK AICI – publicat 22.12.2021

17.Rezultate proba interviului CLICK AICI – publicat 22.11.2021

16. Planificare proba interviului CLICK AICI – publicat 19.12.2021

15. Rezultate probă calculator CLICK AICI – publicat 19.12.2021

14.1.Replanificare proba calculator CLICK AICI – publicat 19.12.2021

14. Planificare proba calculator CLICK AICI – publicat 18.12.2021

13. Rezultate proba sportivă CLICK AICI – publicat 18.12.2021

12. Planificare probă sportivă CLICK AICI – publicat 15.12.2021

11. Calendar estimativ de desfășurare a concursului CLICK AICI – publicat 15.12.2021

10. Proces-verbal verificare dosare din punct de vedere al existenței documentației complete, al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs apt psihologic si apt medical CLICK AICI – publicat 15.12.2021

9. ERATĂRezultate finale testare psihologică CLICK AICI – publicat 13.12.2021

8. Rezultate finale testare psihologică CLICK AICI – publicat 03.12.2021

7. Rezultate contestații testare psihologică CLICK AICI – publicat 03.12.2021

6. ERATĂ – Rezultate inițiale testare psihologică CLICK AICI – publicat 09.12.2021

5. Rezultate inițiale testare psihologică CLICK AICI – publicat în 24.11.2021

După afișare rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

4. Replanificare la testarea psihologică CLICK AICI – publicat 07.12.2021

3. Planificare testare psihologică

2. Proces-verbal verificare dosare  din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor „apt” psihologic și  „apt” medical – CLICK AICI – publicat în 07.10.2021

1.Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personalăCLICK AICI

 


21.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi agent execuție din sectorul economico-administrativ

16.Rezultate finale probă scrisă

15. Rezultate inițiale proba scrisă

Model contestație rezultate inițiale agent gospodar CLICK AICI

Model contestație rezultate inițiale agent contabil CLICK AICI 

14.Barem de evaluare și notare

13. Planificare probă scrisă

12. Rezultate proba interviu

11.Planificare proba interviu

10.Rezultate proba calculator

9. Planificare proba calculator

8. Calendar estimativ de desfășurare a concursului

7.Proces-verbal verificare dosare din punct de vedere al existenței documentației complete, al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs apt psihologic, apt medical și al existenței dovezii de achitare a taxei

6.  Rezultate finale testare psihologică

5. Rezultate contestații testare psihologică

4. Rezultate inițiale testare psihologică

După afisarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

3.Programare testare psihologica 

Pentru saptamana 08 – 12.11.2021

2. Procese-verbale verificare dosare  din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor „apt” psihologic și  „apt” medical – publicat în 14.10.2021

1.Anunț de concurs CLICK AICI

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

Formular candidat testare psihologică

Informare Covid

Chestionar Covid

 


18.06.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 15 posturi de execuţie (agent) din cadrul sectorului operativ, (13 posturi pentru bărbați și 2 posturi pentru femei)

19.  Rezultate finale probă scrisă CLICK AICI – publicat 09.12.2021

18. Rezultate contestații probă scrisă CLICK AICI – publicat 09.12.2021

17. Rezultate inițiale proba scrisă CLICK AICI – publicat 03.12.2021

16.Barem de evaluare și notare CLICK AICI – publicat 01.12.2021

15. Planificare proba scrisă CLICK AICI – publicat 30.11.2021

14. Rezultate proba interviului CLICK AICI – publicat 30.11.2021

13.Planificare proba interviului CLICK AICI – publicat 27.11.2021

12.Rezultate proba calculatorului CLICK AICI – publicat 27.11.2021

11. Planificare proba calculatorului CLICK AICI publicat 26.11.2021

10. Rezultate proba sportivă CLICK AICI – publicat 26.11.2021

9. Planificare proba sportivă CLICK AICI – publicat 18.11.2021

8.1. ERATA – Calendar estimativ de desfășurare a concursului CLICK AICI publicat 30.11.2021

8. Calendar estimativ de desfășurare a concursului CLICK AICI – publicat 18.11.2021

7.Proces-verbal verificare dosare candidați care au/nu au dosarul complet și îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei-CLICK AICI

6.Rezultate finale testare psihologică CLICK AICI

5. Rezultate contestații testare psihologică CLICK AICI

4.  Rezultate inițiale testare psihologică CLICK AICI 

După afișarea rezultatelor FINALE la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

3.Planificare testare psihologică

IV.Seria IV – publicat 17.09.2021

III. Seria III – publicat 10.09.2021

II.SERIA II – publicat 03.09.2021

I.SERIA I – publicat 27.08.2021

2.Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Chestionar COVID

1.Anunt de concurs CLICK AICI!

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 


02.08.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 (două) posturi de execuție agent din cadrul sectorului economico-administrativ

13.NOU!!! Rezultate finale probă scrisă CLICK AICI – publicat 15.12.2021

12. Rezultate inițiale probă scrisă CLICK AICI – publicat 12.12.2021

11. Barem de evaluare și notare proba scrisă CLICK AICI – publicat 11.12.2021

10. Planificare proba scrisă CLICK AICI – publicat 10.12.2021

9. Rezultate proba interviului CLICK AICI – publicat 10.12.2021

8. Planificare proba interviului CLICKI AICI – publicat 06.12.2021

7. Calendar estimativ de desfășurare a concursului CLICK AICI – publicat 06.12.2021

6. Proces verbal verificare dosare din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor apt psihologic și apt medical și al existenței dovezii achitării taxei de concurs

5. Rezultate finale testare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

4.Rezultate inițiale testare psihologică

3.Planificare testare psihologică

2.Procese-verbale verificare dosare  din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor „apt” psihologic și  „apt” medical (publicat în 25.08.2021):

1. Anunțul de concurs

Cererea de înscriere

Declarație

Opis


Concurs de ocupare, din sursă externă, a 6 posturi execuție (ofițer și agent) din sectorul economico-administrativ – postat 07.05.2021

20. Rezultate finale proba scrisă      

19. Soluționare contestații proba scrisă

18. Rezultate inițiale proba scrisă

17.Barem definitiv de evaluare și notare proba scrisă

16.Soluționare contestații barem de evaluare și notare proba scrisă

15.Barem de evaluare și notare proba scrisă

– Depunerea/transmiterea contestațiilor la baremul de evaluare și notare al probei scrise pentru varianta de subiecte extrase: se depun la sediul Penitenciarului Deva sau se transmit prin e-mail la adresa concurs-deva@anp.gov.ro, în termen de 24 de ore de la data publicării, respectiv data de 19.09.2021, ora 16.30. – pentru agent achiziții publice

14. Planificare proba scrisă

13.Rezultate proba interviului

12. Planificare proba interviului

11. Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

10.Planificare proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

9.Calendar estimativ de desfășurare a concursului

8. Procese-verbale verificare dosare  din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs „apt” psihologic,  „apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei (publicat în 12.08.2021):

7. Program cabinet medical (publicat 30.07.2021)

6. Rezultate finale testare psihologică (publicat 30.07.2021)

  INFORMARE!! După afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aicicompletată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

5. Rezultate contestații testare psihologică (publicat 14.07.2021)

4.Rezultate inițiale testare psihologcă (publicat în 08.07.2021)

3.Planificare testare psihologică (publicat în 11.06.2021)

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ 2021

CHESTIONAR COVID

2.Procese-verbale verificare dosare  din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor „apt” psihologic și  „apt” medical (publicat în 03.06.2021):

1.ANUNȚUL DE CONCURS

Cerere de înscriere

Declarație

Opis


Concurs de ocupare a 9 posturi de agent in sectorul economico-administrativ – postat la data 05.10.2020

 Program cabinetul medical:

!!!Programul cabinetului medical se regaseste în rezultatele finale la testarea psihologică!!!!

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

 


Concurs de ocupare a 26 de posturi de agent în sectorul operativ – 21.09.2020

!!!! PREZENTAREA LA UNITATE SE FACE OBLIGATORIU CU MASCĂ, MÂNUȘI CHIRURGICALE ȘI CHESTIONARUL COVID COMPLETAT. !!!!

22. Rezultate finale probă scrisă – publicat 24.02.2021

21.  Rezultate contestații probă scrisă – publicat 24.02.2021

20. Model contestație proba scrisă

19. Rezultate inițiale la proba scrisă – postat la data de 21.02.2021

18. Barem de evaluare şi notare la proba scrisă – Varianta 2postat la data de 18.02.2021, ora 22:30

17.  Planificare proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice – postat 17.02.2021

16.  Rezultate proba interviului – postat 17.02.2021 

15. PLANIFICARE LA PROBA INTERVIULUI – postat 06.02.2021

14. Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – postat 06.02.2021

13. Bareme de corectare proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – postat 06.02.2021

12.  Planificarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – postat 03.02.2021

11.  Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – postat 03.02.2021

10.  PLANIFICARE LA PROBA SPORTIVĂ -postat 28.01.2021

9.  CALENDAR ESTIMATIV DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI -postat 28.01.2021

8. Rezultate în urma verificării dosarelor privind condiţiile apt psihologic, apt medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei de concurs

7. REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

6. PROGRAM CABINETUL MEDICAL 

– Vă informăm că în data de 24.12.2020 NU se vor depune adeverințe medic de familie și nu se va efectua examinare medicală.

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

5. REZULTATE CONTESTAȚII TESTARE PSIHOLOGICĂ

4. REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Model contestație testare psihologică

3. PROGRAMĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

2.TABEL NOMINAL selectie dosare candidati inscrisi la concursul pentru ocuparea unui număr de 26 posturi vacante de agent operativ la Penitenciarul Deva

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

PRECIZARE CLICK AICI!

PRECIZARE CLICK AICI!

 

 1. Anunțul de concurs

Documente tipizate:

 


Anunț privind scoaterea la concurs a unui număr de 7(șapte) posturi vacante, de execuție, dintre agenții și ofițerii în activitate, din cadrul aceleiași categorii

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi de medic :

Important !!! Toate informațiile viitoare se vor regăsi pe – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 87 posturi de medic, diverse specialități, 2 posturi de biolog și 2 posturi de biochimist, din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unitățile subordonate

1 – post medic primar medicina generala  / medicina de familie

1 – post medic specialist medicina generala  / medicina de familie

1 – post medic specialist confirmat in specialitatea stomatologie generala

Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 43 din 30.10.2020

 


Concurs de ocupare a 1(unu) post de medic șef-cabinet medical(sursă internă)

Anunț – ridicare deșeuri

           

            PENITENCIARUL DEVA, cu sediul în Deva, str. Sîntuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara, tel. 0254/218920, fax 0254/230780, dorește încheierea unui contract de servicii în vederea ridicării deșeurilor colectate selectiv ( hârtie, plastic, uleiuri minerale uzate și uleiuri vegetale uzate ).

           Persoanele juridice interesate vor putea depune oferta la sediul Penitenciarului Deva, până la data de 07.08.2020.


Completare chestionare elaborate de MNP

 

Completare chestionare elaborate de MNP

Având în vedere faptul că instituția Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, îndeplinește atribuțiile specifice de Mecanism național de prevenire a torturii în locurile de detenție (MNP), inclusiv aceea de monitorizare continuă a tratamentului aplicat persoanelor aflate în locuri de detenție, dar ținând cont de contextul generat de situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă informăm că există posibilitatea completării unor chestionare elaborate de MNP, atât de către persoanele private de libertate, cât și de către conducerea unităților penitenciare, cu mențiunea de a se asigura, persoanelor private de libertate, confidențialitatea completării acestora.

Menționăm că aceste chestionare vor fi date spre completare și cu ocazia vizitelor ce urmează a fi efectuate, însă, vor putea fi completate și online, pe site-ul instituției Avocatului Poporului.


În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

Odată cu instituirea stării de alertă la nivel național[1], Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, aplică prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, începând cu data de 18.05.2020:

 

 • Exercitarea dreptului de a primi vizite se va realiza cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul de executare sau categoria din care fac parte persoanele private de libertate

 

 • La momentul efectuării planificării pentru acordarea dreptului la vizită (telefonic, prin e-mail), persoanele vizitatoare vor fi informate despre obligativitatea de a deține asupra lor și de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz), pentru a le fi permis accesul în locul de deținere;
 • Deplasarea către spațiul destinat acordării dreptului la vizită se va realiza pe un itinerar prestabilit. Persoanele vizitatoare vor fi supuse triajului epidemiologic și vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care acestea prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată;
 • Pe durata efectuării vizitei, persoanele vizitatoare trebuie să poarte, în mod obligatoriu, echipamentul individual de protecție. În caz contrar, întrevederea dintre aparținător/i și deținut se întrerupe și se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale.

 

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului la vizită vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie de vizită;
 • inclusiv persoanele private de libertate vor purta echipament individual de protecție;
 • în situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului de a primi vizite se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.

 

 • Exercitarea dreptului la vizită intimă se va realiza doar dacă prin aceasta nu sunt afectate măsurile de prevenție și siguranță medicală

 

 • Administrația locului de deținere va solicita persoanei vizitatoare un document medical certificat de un medic în specialitatea boli infecțioase – în baza unor analize medicale din care să rezulte că nu are o infecție curentă cu virusul SARS-CoV-2. Documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 zile înainte de data acordării dreptului la vizită intimă (atât ziua emiterii documentului, cât și ziua acordării dreptului la vizită intimă intră în calculul termenului de 3 zile);
 • La prezentarea în unitate, persoana vizitatoare va fi supusă triajului epidemiologic și va completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care aceasta prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată;
 • Deplasarea către spațiul destinat acordării vizitelor intime se va realiza pe un itinerar prestabilit. Pe parcursul deplasării către spațiul indicat, persoana vizitatoare are obligația de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz).

 

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului la vizită intimă vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare vizită intimă;
 • în situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului la vizită intimă se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.

 

Prin formularea cererii de acordare a dreptului la vizită intimă, persoana privată de libertate își va exprima acordul cu privire la:

 • cazarea separată de restul colectivului, pentru o perioadă de maxim 14 zile după data acordării acestui drept, în vederea monitorizării stării de sănătate;
 • efectuarea unei proceduri medicale pentru depistarea COVID-19, după minim 5 zile de la efectuarea vizitei intime.

 

 • Exercitarea dreptului de a primi bunuri

 

 • Persoanele private de libertate au dreptul de a primi pachete și bunuri cu ocazia efectuării vizitelor. Pachetele nu trebuie să conțină produse cu alimente care necesită preparare termică (coacere, fierbere etc.);
 • Efectele primite vor fi depozitate într-o încăpere care dispune de ventilație naturală, astfel încât această procedură să fie asigurată minim 24h de la preluare, la predarea către deținut;
 • Alte bunuri care nu intră în categoria produselor alimentare și care nu pot fi degradate de efectul produselor biocide vor fi supuse procedurii de dezinfecție, prin nebulizare, conform specificațiilor tehnice.

 

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului de a primi bunuri vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun;
 • acestea vor și dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie.

 

 

 • Exercitarea dreptului la comunicări online se realizează indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate și periodicitatea legăturii cu familia

 

 

Administrațiile locurilor de deținere depun, în continuare, eforturi pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, atât în rândul efectivelor de deținuți, cât și în rândul personalului. Pentru reușita acestui deziderat, este necesar, în această perioadă de alertă, ca efortul să fie unul comun, al instituției penitenciare și al aparținătorilor.

În acest sens, facem apel la responsabilitate și solidarizare, respectarea obligațiilor pe linie de siguranță medicală și a celor de distanțare socială fiind esențială pentru menținerea actualului status – niciun caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul persoanelor custodiate.

[1] în baza Hotărârii nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2


Angajare fără concurs pe o perioadă determinată de 6 luni, de personal contractual – Penitenciarul Deva

Penitenciarul Deva angajează fără concurs din sursă externă, ori cadre care au trecut în rezervă/ cărora le-au încetat raporturile de serviciu din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vederea ocupării unui număr de 7 posturi, vacante din cadrul sectorului Medical, în poliția penitenciară, pe o perioadă determinată cu durata de 6 luni, conform art.9 din anexa nr.1 la Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și  Ordinul MJ 1560/C/2020 din 23.04.2020.

Anunțul poate fi consultat aici.

 

Erata – anunț angajare fără concurs :

La anunțul „Angajare fără concurs pe o perioadă determinată de 6 luni, de personal contractual – Penitenciarul Deva” s-au constat erori motiv pentru care se vor face următoarele rectificări –

citiți aici

 

Anunt angajare referitor la accesul in penitenciar

 

PV – Verificarea existenței și valabilității documentelor depuse la dosarul de angajare

 

Planificarea la interviu a candidațiilor care îndeplinesc condițiile de ocupare a posturilor

 

Rezultat final selecție candidați pentru angajare fără concurs

 


În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate – 17.03.2020

 

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, a impus, în sarcina unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, implementarea unor măsuri de primă urgență, cu implicații directe asupra persoanelor private de libertate și aparținătorilor acestora.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 47 din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020,

 • exercitarea dreptului de a primi vizite
 • exercitarea dreptului la vizită intimă
 • exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită
 • punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar

se suspendă pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.


Varianta extinsă a acestui mesaj și aspectele de noutate pot fi consultate aici.


ANUNŢ sistare audiente

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

 

        Începând cu data de 12 martie 2020, în contextul epidemiologic actual, toate petițiile, sesizările, solicitările de informații și cererile de audiență NU se mai depun personal la sediul PENITENCIARULUI DEVA. Acestea vor fi trimise EXCLUSIV prin poșta civilă/ curierat (Strada Sîntuhalm nr.1, Deva, cod postal 335901) sau prin  e-mail (pdeva@anp.gov.ro). 

       De asemenea, începând cu aceeași dată, se suspendă și acordarea audiențelor la sediul Penitenciarului Deva., urmând ca problematica necesară a fi supusă atenției să se comunice via e-mail/ curierat/ poștă civilă. 

         Această conduită este valabilă inclusiv pe durata stării de alertă la nivel național!

ANUNŢ ANP persoane vizitatoare – 08 martie 2020

În atenţia persoanelor vizitatoare!

 

Dat fiind contextul epidemiologic generat de răspândirea virusului COVID-19 inclusiv pe teritoriul României, precum şi în considerarea măsurilor de prevenţie adoptate la nivelul sistemului penitenciar, conducerea Penitenciarului Deva  informează:

Persoanelor vizitatoare (aparţinători ai persoanelor private de libertate) care

 • au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)

 

 • au cunoştinţă că ar fi intrat în contact cu persoane care au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)

 

 • manifestă stări febrile, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare sau stări de oboseală

şi care şi-au programat sau intenţionează să se programeze pentru vizitarea unor persoane private de libertate, nu li se va permite accesul în unităţile penitenciare!

Facem apel la înţelegere şi la conştientizarea importanţei aplicării tututor măsurilor de natură a preîntâmpina orice situaţie de risc, atât pentru protecţia persoanelor private de libertate, a angajaţilor unităţilor penitenciare, cât şi a vizitatorilor. Subliniem caracterul temporar al acestei situaţii.

 


Penitenciarul Deva


Scurt Istoric

Primul loc de ispăşire a pedepselor cu închisoarea pomenit în istorie la Deva, este legat de construcţia cetăţii feudale pe un deal de origine vulcanică , din partea de miazănoapte a oraşului, unde în subsolurile acesteia, se aflau carcere amenajate după uzanţele timpului.(sec.XIII)

Odată cu trecerea vremii a apărut o nouă locaţie destinată întemniţării condamnaţilor aflată în cartierul estic al localităţii. (sec.al XVIII-lea)

Dezvoltarea din perspectivă numerică a populaţiei cât şi extinderea urbanistică a oraşului iniţiată la sfârşitul secolului al XIX-lea şi accentuată la începutul secolului al XX-lea a impus construirea unei alte închisori, moderne pentru acele timpuri (1909), edificiu inclus în chip fericit, împreună cu Palatul de Justiţie şi sediul Prefecturii judeţului (1890) într-un remarcabil ansamblu arhitectonic situat în centrul administrativ al localităţii.

După anul l965, prin schimbarea destinaţiei imobilului închisorii în cel de sediu al Arhivelor Statului-Filiala Judeţului Hunedoara şi mai ales prin strămutarea Penitenciarului Zlatna-Alba Iulia la Deva, s-a impus necesitatea amenajării unui nou aşezământ penitenciar corespunzător noilor condiţii de detenţie.

Construcţia actuală a penitenciarului, iniţial sub formă de colonie penitenciară de muncă, situată pe şoseaua ce leagă municipiile Deva şi Hunedoara, a fost definitivată la data de 01.10.1971 şi avea la vremea aceea două secţii: una la Bârcea Mare şi alta la Mintia.

Sase ani mai târziu, la data de 01.08.1977, penitenciarul a fost desfiinţat şi apoi reînfiinţat după trei ani, la 01 martie 1980, pe acelaşi amplasament.

In prezent, Penitenciarul Bârcea Mare (Deva) funcţionează ca o unitate de executare a pedepselor privative de libertate cu regim semideschis şi deschis, pentru bărbaţi majori.


 


Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.