Astăzi 22-04-2024 sunt: 518 persoane private de libertate

02.08.2021 – CONCURS DE OCUPARE DIN SURSĂ EXTERNĂ A 7 POSTURI VACANTE DE EXECUȚIE (OFIȚER ȘI AGENT) ÎN CADRUL SECTORULUI ECONOMICO – ADMINISTRATIV

I N F O R M A R E

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

  • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
  • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
  • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
  • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Rezultate FINALE concurs  ofițer – medic veterinar: 27.01.2022

Rezultate probă scrisă ofițer – medic veterinar: 20.01.2022

Barem DEFINITIV de evaluare și notare probă scrisă  ofițer – medic veterinar:-

Rezultate contestații barem de evaluare și notare probă scrisă ofițer – medic veterinar:-

Barem de evaluare și notare probă scrisă ofițer – medic veterinar: 19.01.2022

Planificare probă scrisă ofițer – medic veterinar: 18.01.2022

Rezultate probă interviu ofițer – medic veterinar: 18.01.2022

Planificare probă interviu ofițer – medic veterinar: 11.01.2022

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului ofițer – medic veterinar: 11.01.2022

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului ofițer – medic veterinar: 11.01.2022

Calendar estimativ probe concurs ofițer – medic veterinar: 11.01.2022

REZULTATELE verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs, care au/nu au dosarul complet şi îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ,,apt’’ psihologic și ,,apt’’ medical:

Program de ÎNCHIDERE FIŞE MEDICALE 

Rezultate finale testare psihologică :

Rezultate iniţiale testare psihologică :

Planificare testare psihologică :

 

IMPORTANT – Candidaţii se vor prezenta la testarea psihologică IN ŢINUTĂ DECENTĂ! În caz contrar, nu se va permite accesul în unitatea penitenciară!

Precizări evaluarea psihologică

Chestionar COVID-19 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (Conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Publicat la 26.08.2021– TABEL NOMINAL cu rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs, care au/nu au dosarul complet şi îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu excepția condițiilor ,,apt’’ psihologic și ,,apt’’ medical

ANUNŢ DE CONCURS – CLICK AICI

CERERE DE ÎNSCRIERE

OPIS

DECLARAŢIE

Formular testare psihologică

Informare COVID-19

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.