Astăzi 25-04-2024 sunt: 384 persoane private de libertate

Publicat la 21.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a două posturi de agent în sectorul economico-administrativ

REZULTATE FINALE CONCURS:

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ:

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ:

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE PROBĂ SCRISĂ:

PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ:

REZULTATE PROBĂ INTERVIU:

PLANFICARE PROBĂ INTERVIU:

CALENDARE ESTIMATIVE:

ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN DE DEPUNERE DOCUMENTE – CONCURS AGENT MAGAZINER

Verificare dosare concurs (din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs):

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificări testare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

ANUNȚUL DE CONCURS

Anexa nr.1 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, bibliografia şi tematica de concurs

Anexa nr.2 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs

Anexa nr.3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

INFORMAȚII COVID

În atenția candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de agent (magaziner) DESCARCĂ DE AICI  Ordinul ministrului justiției nr. 548/C/2017

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.