Astăzi 22-04-2024 sunt: 384 persoane private de libertate

Publicat la 02.08.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (zootehnist) în sectorul economico-administrativ

Rezultate finale concurs (data postării: 23.12.2021)

Rezultate probă scrisă (data postării:20.12.2021)

Barem de evaluare și notare probă scrisă (data postării: 17.12.2021)

Planificare probă scrisă (data postării: 16.12.2021)

Rezultate probă interviu (data postării: 16.12.2021)

Planificare probă interviu (data postării: 15.12.2021)

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului (data postării:15.12.2021)

Planificare probă de verificare a cunostințelor de utilizarea calculatorului (data postării:13.12.2021)

CALENDAR ESTIMATIV PROBE DE CONCURS (data postării: 13.12.2021)

Verificare dosare concurs (din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs):

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ (data postării:15.11.2021)

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ (data postării: 10.11.2021)

PLANIFICĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ (data postării 29.10.2021)

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Ofițer (zootehnist) – data postării: 24.08.2021

 

ANUNȚUL DE CONCURS

Anexa nr.1 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, bibliografia şi tematica de concurs

Anexa nr.2 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs

Anexa nr.3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

INFORMAȚII COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.