Astăzi 13-04-2024 sunt: 384 persoane private de libertate

Publicat la 06.01.2023 – Concurs de ocupare a unui post vacant de asistent medical (generalist) – sursă externă

Rezultate finale concurs – publicat în data de 17.05.2023

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă – publicat în data de 17.05.2023

Rezultate probă scrisă – publicat în data de 12.05.2023 

Barem de evaluare și notare probă scrisă – publicat în data de 10.05.2023

Planificare probă scrisă – publicat în data de 09.05.2023

Rezultate probă interviu – publicat în data de 09.05.2023

Planificare probă interviu – publicat în data de 08.05.2023 

Rezultate probă practică de verificare a aptitudinilor – publicat în data de 08.05.2023

Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor – publicat în data de 05.05.2023 

Calendar estimativ probe de concurs – publicat în data de 04.05.2023 

Rezultate verificare dosare concurs – publicat în data de 02.05.2023 

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate iniţiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică – publicat în data de 30.03.2023

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) – publicat la data de 01.02.2023

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.