Astăzi 13-06-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Programe și Strategii


Proiecte cu finanțare externă

4NORM-ality Îmbunătățirea serviciilor corecționale din România prin implementarea principiului normalității

Achiziții

Obiectul contractului

Data semnării contractului Denumirea operatorului economic desemnat câștigător Valoarea contractului (lei cu TVA) Contractul (număr și data)

Partener

Proiect tehnic (Proiect tehnic de execuție + Detalii de execuție + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor + Proiect de organizare a execuției lucrărilor + Proiect As-Built + Caiete de sarcini pentru atribuirea lucrărilor) + Asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Biroul de Control a Calității în Construcții din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor) aferente obiectivului de investiții „Complex Corecțional – Penitenciar Constanța – Poarta Albă – Secția exterioară Valu lui Traian”

16.08.2021

SC Expert Project Team SRL 357.000 66249/ 16.08.2021

Penitenciarul Constanța -Poarta Albă

Servicii de proiectare – Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Complex corecțional – Penitenciar Constanța-Poarta Albă, secția exterioară Valu lui Traian”

21.09.2020

S.C. KAT CONCEPT DESIGN S.R.L. 53312 31253/ 21.02.2020

Penitenciarul Constanța -Poarta Albă

 

Contract de achiziții publice a serviciilor de verificare a documentației tehnico-economice faza D.T.A.C. + D.T.O.E + PTh + D.D.E. pentru obiectivul de investiții ”Complex corecțional – Penitenciar Constanța-Poarta Albă, secția exterioară Valu lui Traian”

29.10.2020

SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL 2189,60 81142/

29.10.2021

Penitenciarul Constanța -Poarta Albă

 

Contract de achiziție publică a serviciilor de formare profesională cursuri legumicultor pentru obiectivul de investiții ”Complex corecțional – Penitenciar Constanța-Poarta Albă – Secția exterioară Valu lui Traian”

18.05.2022 SC SAG EXPERT CURS TRAINING SRL 37800 45802/

18.05.2022

Penitenciarul Constanța -Poarta Albă
 

Contract de achiziție publică de furnizare a materialelor consumabile lot 4 suporturi de memorie pentru stocare pentru pilotarea proiectului

22.05.2022 SC EVIDENT GROUP SRL 184,45  46481/ 20.05.2022 Penitenciarul Constanța -Poarta Albă
 

Contract de achiziție publică de produse destinate susținerii cursului de legumicultor lot 2

31.05.2022 SC ARMOS SERVICES SRL 2808,89 47750/ 27.05.2022 Penitenciarul Constanța -Poarta Albă
 

Contract de achiziție publică de produse destinate susținerii cursului de legumicultor lot 3, 4, 5

03.06.2022 SC MAD SOL AGRO SRL 8562,50 47549/ 27.05.2022 Penitenciarul Constanța -Poarta Albă
Contract de achiziție publica de produse destinate pilotării proiectului 16.08.2022 SC EVIDENT GROUP SRL 11.076,19 lei 61759/ 11.08.2022 Penitenciarul Constanța –Poarta Albă

 

Planul de integritate al Penitenciarului Constanța-Poarta Albă pentru perioada 2017-2020
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.