Astăzi 13-06-2024 sunt: 1019 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 8 posturi vacante de agent în sectorul operativ (6 posturi – bărbați și 2 posturi – femei) la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă

 

ATENȚIE! Au fost afișate rezultatele verificării dosarelor de concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

 

 

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 1 (unui) post de asistent medical (generalist) la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă 

 

ATENȚIE!!! Au fost afișate rezultatele finale ale concursului

 

 

Rezultate finale concurs NOU!!!

Rezultate Proba scrisă

Barem de evaluare și notare Proba scrisă – Afișat în data de 27.03.2024, ora 13.25

Planificare Proba scrisă

Rezultate Proba interviului

Planificare Proba interviului

Rezultate Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Planificare Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Calendar estimativ derulare probe de concurs

Rezultate finale verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică

Planificare testare psihologică

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical)

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi vacante de agent în sectorul operativ (bărbați) la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

 

ATENȚIE!!! Au fost afișate rezultatele finale ale concursului

 

 

– Rezultate finale testare psihologică

– Rezultate soluționare contestații 2

– Rezultate soluționare contestații

– Rezultate inițiale la testarea psihologică susținută în zilele de 29.11.2023 și 04.12.2023 

– Rezultate inițiale la testarea psihologică pentru data de 28.11.2023

– Rezultate inițiale la testarea psihologică pentru data de 27.11.2023 

– Replanificare testare psihologică – perioada 29.11.2023-04.12.2023

– Planificare testare psihologică pentru perioada 27.11.2023-28.11.2023

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 10 posturi vacante de agent în sectorul operativ (bărbați) la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

 

ATENȚIE!!! Au fost afișate rezultatele finale !!!

 

Rezultate finale concurs NOU!!!

Rezultate probă scrisă

Barem de evaluare și notare subiecte probă scrisă

Planificarea candidaților la proba scrisă 

Rezultate proba interviului 

Planificarea candidaților la proba interviului 

Rezultate proba practică pentru verificarea abilităților de utilizare a calculatorului 

Planificare proba practică pentru verificarea abilităților de utilizare a calculatorului

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate finale verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică – 21.11.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – 20.11.2023

Planificare testare psihologică 20.11.2023 – 21.11.2023

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical)

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 1 (unui) post de asistent medical (generalist) la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

 

ATENȚIE!!! Au fost afișate rezultatele finale ale concursului

 

Rezultate finale concurs NOU!!!

Rezultate proba scrisă

Barem de evaluare și notare Proba scrisă – Afișat în data de 21.01.2024, ora 13.20

Planificare Probă scrisă

Rezultate Probă interviu

Planificare Probă interviu

Rezultate Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Planificare Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu 

ERATĂ Calendar estimativ derulare probe de concurs 

Calendar estimativ derulare probe de concurs  

Rezultate finale verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică pentru data de 20.11.2023

Planificare testare psihologică pentru data de 20.11.2023

Rezultate inițiale testare psihologică pentru data de 10.11.2023

Planificare testare psihologică 10.11.2023 

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical)

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 30 de posturi vacante de agent în sectorul operativ (25 de posturi – bărbați și 5 posturi – femei) la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă

 

Au fost afișate Rezultatele contestații și Rezultate finale concurs!!!

 

 

 

 • Testarea psihologică

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate soluționare contestațiii testare psihologică – 11.08.2023

Rezultate soluționare contestațiii testare psihologică – 09.08.2023

Rezultate soluționare contestațiii testare psihologică – perioada 04.08.2023-07.08.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – perioada 16.08.2023-17.08.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – 11.08.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – perioada 09.08.2023-10.08.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – 08.08.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – perioada 04.08.2023-07.08.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – perioada 02.08.2023-03.08.2023

Planificare testare psihologică 16.08.2023

Planificare testare psihologică – perioada 16.08-17.08.2023

Planificare testare psihologică – perioada 07.08-11.08.2023

Planificare testare psihologică – perioada 02.08-04.08.2023

 

 

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

      Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

      După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 10 posturi de agent în sectorul operativ (9 posturi – bărbați și 1 post – femeie) la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă

 

ATENȚIE!!! Au fost afișate Rezultatele finale!!!

 

REZULTATE FINALE CONCURS NOU!!!

Rezultate soluționare contestații proba scrisă NOU!!!

Rezultate probă scrisă

Barem de evaluare și notare probă scrisă Afișat în data de 08.05.2023, ora 22.00

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă calculator

Planificare probă calculator

Rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice 

Calendar estimativ derulare probe concurs 

Rezultate finale verificare dosare concurs 

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică pentru perioada 30.03.2023-03.04.2023

Rezultate soluționare contestații testare psihologică pentru perioada 28.03.2023-29.03.2023

Rezultate inițiale testare psihologică pentru perioada 28.03.2023-29.03.2023

Replanificare testare psihologică

Planificare testare psihologică 

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical) 

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 9 posturi de agent (bărbați) în sectorul operativ la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

 

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Publicat la 13.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 30 de posturi de agent în sectorul operativ (28 de posturi bărbați și 2 posturi femei)

 

I N F O R M A R E

 

            În temeiul prevederilor  art. 12  alin. 4  din  Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe  tot  parcursul  procesului  de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare / depunere fişă medicală,  achitare  taxă  concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

ATENȚIE!!! – Au fost afișate rezultatele în urma soluționării contestațiilor și REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI! !!!

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Publicat la 18.06.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 40 de posturi de agent în sectorul operativ (37 de posturi bărbați și 3 posturi femei)

 

I N F O R M A R E

 

            În temeiul prevederilor  art. 12  alin. 4  din  Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe  tot  parcursul  procesului  de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare / depunere fişă medicală,  achitare  taxă  concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

ATENȚIE!!! – Au fost afișate rezultatele finale la concurs!!!

Chestionar COVID

Anunt de concurs CLICK AICI!

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.