Astăzi 12-04-2024 sunt: 1019 persoane private de libertate

Carieră

  1. Concursuri în curs de derulare
  2. Concursuri finalizate

Formarea specializată, pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare au ca obiectiv general dezvoltarea carierei acestora.

Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică din sistemul administraţiei penitenciare sunt:

a) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice în sistemul administraţiei penitenciare;

b) competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice în sistemul administraţiei penitenciare se face prin concurs sau examen;

c) egalitatea de şanse, principiu prin care se asigură recunoaşterea vocaţiei la funcţia publică din sistemul administraţiei penitenciare a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de lege;

d) profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea prevederilor legale;

e) motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia să identifice şi să aplice, în condiţiile legii, instrumentele de motivare morală şi materială a funcţionarilor publici, precum şi să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională a acestora;

f) transparenţa, principiu potrivit căruia Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia de a pune la dispoziţie celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publică din sistemul administraţiei penitenciare.

ANUNȚ RECRUTARE 2018

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.