Astăzi 20-07-2024 sunt: 1019 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 10 posturi vacante de agent în sectorul operativ (bărbați) la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

 

ATENȚIE!!! Au fost afișate rezultatele finale !!!

 

Rezultate finale concurs NOU!!!

Rezultate probă scrisă

Barem de evaluare și notare subiecte probă scrisă

Planificarea candidaților la proba scrisă 

Rezultate proba interviului 

Planificarea candidaților la proba interviului 

Rezultate proba practică pentru verificarea abilităților de utilizare a calculatorului 

Planificare proba practică pentru verificarea abilităților de utilizare a calculatorului

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate finale verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică – 21.11.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – 20.11.2023

Planificare testare psihologică 20.11.2023 – 21.11.2023

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical)

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.