Astăzi 23-05-2024 sunt: 1019 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 1 (unui) post de asistent medical (generalist) la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

 

ATENȚIE!!! Au fost afișate rezultatele finale ale concursului

 

Rezultate finale concurs NOU!!!

Rezultate proba scrisă

Barem de evaluare și notare Proba scrisă – Afișat în data de 21.01.2024, ora 13.20

Planificare Probă scrisă

Rezultate Probă interviu

Planificare Probă interviu

Rezultate Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Planificare Proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu 

ERATĂ Calendar estimativ derulare probe de concurs 

Calendar estimativ derulare probe de concurs  

Rezultate finale verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică pentru data de 20.11.2023

Planificare testare psihologică pentru data de 20.11.2023

Rezultate inițiale testare psihologică pentru data de 10.11.2023

Planificare testare psihologică 10.11.2023 

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical)

 

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.