Astăzi 16-07-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

Cerere tip Legea 544/2001

ANEXA 1

la normele metodologice

 

CERERE-TIP

– model –

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Data ………………………………….

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): ……………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………… .

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): ………………….. .

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

……………………

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Profesia (opţional) ……………..

Telefon (opţional) ………………

Fax (opţional) ………………….

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.