Astăzi 25-07-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de asistent medical (generalist) la Penitenciarul Codlea

ANUNT rezultate finale proba scrisă

PROCES VERBAL rezultate proba scrisă

PROCES VERBAL barem definitiv

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE la proba scrisă

PLANIFICARE proba scrisă

PROCES VERBAL rezultate proba de interviu

PLANIFICARE proba de interviu

PROCES VERBAL cu rezultatele la proba practică

PLANIFICARE proba practică

CALENDAR ESTIMATIV al desfășurării probelor de concurs

REZULTATE verificare dosare concurs din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de ”apt” psihologic și ”apt” medical

REZULTATE FINALE testare psihologică – afișat în data de 19.04.2023

REZULTATE CONTESTAȚII testare psihologică

REZULTATE INIȚIALE testare psihologică

PLANIFICARE testare psihologică (precizări testare psihologică)

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor de „apt” psihologic și ”apt” medical)

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

model contestație testare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.