Astăzi 23-05-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

Concurs de ocupare prin concurs, din sursă externă, a 8 posturi de agent operativ

 

20.07.2023 – Planificare testare psihologică seria II

14.07.2023 – Planificare testare psihologică seria I

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de asistent medical (generalist) la Penitenciarul Codlea

ANUNT rezultate finale proba scrisă

PROCES VERBAL rezultate proba scrisă

PROCES VERBAL barem definitiv

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE la proba scrisă

PLANIFICARE proba scrisă

PROCES VERBAL rezultate proba de interviu

PLANIFICARE proba de interviu

PROCES VERBAL cu rezultatele la proba practică

PLANIFICARE proba practică

CALENDAR ESTIMATIV al desfășurării probelor de concurs

REZULTATE verificare dosare concurs din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de ”apt” psihologic și ”apt” medical

REZULTATE FINALE testare psihologică – afișat în data de 19.04.2023

REZULTATE CONTESTAȚII testare psihologică

REZULTATE INIȚIALE testare psihologică

PLANIFICARE testare psihologică (precizări testare psihologică)

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor de „apt” psihologic și ”apt” medical)

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

model contestație testare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de agent (electrician) la Penitenciarul Codlea

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare din sursă externă a 3 posturi de agent operativ (bărbați) la Penitenciarul Codlea

Rezultate FINALE testare psihologică:

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Rezultate contestații la testarea psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică (tipizat contestatie):

Planificare testare psihologică:

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

21.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 3 posturi de agent din sectorul economico – administrativ (1 post de agent gospodar, 1 post de agent electrician, 1 post de agent bucătar – Centrul de Formare Profesională Rodbav) la Penitenciarul Codlea

Proces verbal verificare dosare candidați – etapa 2:

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ (reguli testare psihologică):

 

Proces verbal verificare dosare candidați – etapa 1:

Anunț de concurs

Anexa nr. 1 – tematica si bibliografie

Anexa nr. 2 – prezentarea generala a posturilor

Anexa nr. 3 – norme și bareme specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Tipizate pentru dosarul de înscriere:

După testarea psihologică, candidații declarați ,,apt,, psihologic vor depune o adeverință medicală,conform tipizatului postat mai sus, completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie

← Către pagina principală

13.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 7 posturi de Agent Operativ ( 5 posturi pentru bărbați și 2 posturi pentru femei)

Afișat în data de 22.11.2021 – Rezultate contestații

 • REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Seria I (planificați în 11 – 12.11.2021) – Afișat în data de 16.11.2021

Seria II – În data de 19.11.2021

Seria I  – Perioada 08.11. – 12.11.2021

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

21.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de asistent medical (igienă) la Penitenciarul Codlea

Anunț de concurs

Proces verbal verificare dosare candidați

Erata tematică și bibliografie

Anexa nr. 1 – tematică și bibliografie

Anexa nr. 2 – prezentarea generală a postului

Anexa nr. 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea și desfășurarea concursului

Tipizate pentru dosarul de înscriere:

După testarea psihologică, candidații declarați ,,apt,, psihologic vor depune o adeverință medicală,conform tipizatului postat mai sus, completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie

← Către pagina principală

18.06.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 11 posturi de Agent Operativ ( 7 posturi pentru bărbați și 4 posturi pentru femei)

 

Afișat în data de 19.11.2021 – rezultate contestații

Afișat în data de 18.11.2021 – rezultate contestații

Afișat în data de 12.11.2021 – rezultate contestații

 • REZULTATELE INIȚIALE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ:

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Seria III (planificați în 08 – 09.11.2021) – Afișat în data 16.11.2021

Seria II (planificați în 03 – 05.11.2021) – Afișat în data 11.11.2021

Seria II (planificați în 01 – 02.11.2021) – Afișat în data 05.11.2021

Seria I – Afișat în data de 05.11.2021

Seria III – Perioada 08.11. – 12.11.2021

Seria II – Perioada: 01.11. – 05.11.2021

Seria I – Perioada: 25.10. – 31.10.2021

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.