Astăzi 19-07-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

CONCURSURI

CONCURSURI 2024

18.03.2024 Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic veterinar și a unui post vacant de agent (tehnician zootehnist) la Penitenciarul Codlea

CONCURSURI 2023

15.11.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de medic medicină generală/medicină de familie la Penitenciarul Codlea
21.07.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (psiholog) din sectorul reintegrare socială la Penitenciarul Codlea

ANUNȚ privind O.U.G. nr. 34/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs

02.05.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de medic specialist/primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie la Penitenciarul Codlea
27.04.2023 – Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară  – 1 post de ofițer (formare profesională) la Penitenciarul Codlea
27.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (medic veterinar) la Penitenciarul Codlea
20.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de medic dentist cu drept de liberă practică la Penitenciarul Codlea
05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 8 posturi de agent (operativ) la Penitenciarul Codlea
05.04.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de medic medicină generală/medicină de familie la Penitenciarul Codlea
06.01.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de agent (bucătar) la Penitenciarul Codlea
06.01.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă,  a unui post de asistent medical (generalist) la Penitenciarul Codlea

 

CONCURSURI 2022

19.12.2022 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de agent (electrician) la Penitenciarul Codlea

 

CONCURSURI 2021   

22.12.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de ofițer (tehnologia informației si comunicații) la Penitenciarul Codlea
22.12.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 3 posturi de agent operativ (bărbați) la Penitenciarul Codlea
19.11.2021 – Concurs de occupare din sursă externă a unui post de medic specialist (medicină generală/medicină de familie) la Penitenciarul Codlea
11.11.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de agent (construcții) la Penitenciarul Codlea
13.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 7 posturi de agent operativ ( 5 posturi pentru bărbați și 2 posturi pentru femei)
21.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 3 posturi de agent din sectorul economico – administrativ la Penitenciarul Codlea
21.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de asistent medical (igienă) la Penitenciarul Codlea

19.07.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de medic (medicină generală/medicină de familie)

Anunțul de concurs – postat în data de 09.07.2021


18.06.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 11 posturi de Agent Operativ ( 7 posturi pentru bărbați și 4 posturi pentru femei)

07.05.2021 – Concurs de ocupare a unui post vacant de asistent medical (generalist) 

 

REZULTATE FINALE la proba scrisă – Afișat în data de 04.08.2021

PROCES VERBAL CU REZULTATELE la proba scrisă

BAREM DEFINITIV DE EVALUARE ȘI NOTARE la proba scrisă – Afișat în data de 29.07.2021

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE la proba scrisă – Afișat în data de 28.07.2021

PLANIFICARE PROBA SCRISĂ

PROCES VERBAL CU REZULTATELE la proba de interviu

PLANIFICARE PROBA INTERVIULUI

PROCES VERBAL CU REZULTATELE la proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

PLANIFICARE PROBA PRACTICĂ de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atibuțiilor de serviciu

CALENDARUL ESTIMATIV al derulării probelor de concurs

PROCES VERBAL CU REZULTATELE VERIFICĂRII DOSARELOR

PROCES VERBAL CU REZULTATELE VERIFICĂRII DOSARELOR candidaților înscriși, din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AFIȘAT ÎN DATA DE 29.06.2021

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ (AFIȘAT ÎN DATA DE 01.07.2021)

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – asistent medical generalist (Afișat în data de 11.06.2021)

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – asistent medical generalist (Afișat în data de 18.06.2021)

 

Publicat în 07.05.2021– Anunțul de concurs

Tipizate: cerere de înscriere, declarație, opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Anunț – Reguli de acces la testarea psihologică

Tipizat – Chestionar COVID

 

← Către pagina principală

CONCURSURI 2020

CONCURS DE OCUPARE A UNUI POST VACANT DE MEDIC SPECIALIST (MEDICINĂ GENERALĂ/MEDICINĂ DE FAMILIE) LA PENITENCIARUL CODLEA

 

 

CONCURS DE OCUPAREA UNUI POST VACANT DE OFIȚER (PSIHOLOG RESURSE UMANE)  LA PENITENCIARUL CODLEA – 26.10.2020

Pentru a vedea PLANIFICĂRILE la testarea psihologică accesați link-ul de mai jos și selectați Penitenciarul Codlea.

 

CONCURS DE OCUPARE A 4 POSTURI DE AGENT ÎN CADRUL SECTORULUI ECONOMICO – ADMINISTRATIV LA PENITENCIARUL CODLEA – 05.10.2020

Pentru a vedea rezultatele la testarea psihologică accesați link-ul de mai jos(anunțul de ocupare a 4 posturi de agent din cadrul sectorului economico – administrativ) și selectați Penitenciarul Codlea.

 

 

CONCURS DE OCUPARE A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL (STOMATOLOGIE) LA PENITENCIARUL CODLEA – 28.09.2020

 

Pentru a vedea programările și rezultatele la testarea psihologică accesați link-ul de mai jos(anunțul de ocupare a postului de asistent medical-stomatologie) și selectați Penitenciarul Codlea.


 

VERIFICARE DOSARE:

Proces – verbal cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a unui post de asistent medical stomatolog din punct de vedere al existenței documentației și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor de ”apt” psihologic și ”apt” medical – Afișat în data de 20.10.2020

 

 

 

CONCURS DE OCUPARE A 5 POSTURI DE AGENT OPERATIV – BĂRBAȚI LA PENITENCIARUL CODLEA  – 21.09.2020

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

Rezultate la proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

Pentru a vizualiza rezultatele la proba de susținere a interviului și planificarea la Proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului accesați link-ul de mai jos – Vor fi afișate în cursul zilei de 31.12.2020

Rezultate la Proba de susținere a interviului și Planificarea la proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

 

Pentru a vizualiza rezultatele la Proba practică de verificare a abilitățiilor de utilizare a calcultatorului și Planificarea pentru susținerea interviului accesați link-ul de mai jos – Vor fi afișate în cursul zilei de 19.12.2020, după finalizarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului.

Rezultate la Proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului și
Planificarea pentru susținerea interviului.

 

Pentru a vizualiza rezultatele la proba sportivă și planificarea la Proba practică de verificare a abilitățiilor de utilizare a calcultatorului accesați link-ul de mai jos – Vor fi afișate în cursul zilei de 17.12.2020, după finalizarea probei sportive.

Rezultate la Proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice și planificarea la Proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

 

Accesați link-ul de mai jos pentru a vedea ziua, ora și locația în care veți susține proba sportivă – Afișat în data de 11.12.2020

Planificarea candidaților la proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice

 

CALENDARUL ESTIMATIV DE DESFĂȘURARE AL PROBELOR DE CONCURS 

Data estimativă de începere a concursului este 14.12.2020, calendarul desfășurării probelor urmând a fi publicat zilele următoare. Probele de concurs vor fi organizate de Penitenciarul Miercurea Ciuc.

            VERIFICARE DOSARE:

 

           PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ

           REZULTATELE  LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ:

          Model contestație testare psihologică

După testarea psihologică, candidații declarați “apt” psihologic vor depune la structura de resurse umane o adeverință (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie. Candidații declarați ”apt” psihologic se vor prezenta pentru deschiderea/eliberarea fișei medicale în intervalul orar 11:30 – 13:30, de luni până vineri.

 

 

 

 

 

 

 

ANGAJARE PERSONAL MEDICAL

CANDIDATUL SELECȚIONAT PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 6 LUNI A UNUI POST VACANT DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL – ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PLANIFICAREA LA INTERVIU

PROCES-VERBAL cu REZULTATELE obținute de către candidații înscriși în vederea angajării, fără concurs, ca personal civil contractual, pe durată determinată de 6 (șase) luni, a unui post de MEDIC SPECIALIST(MEDICINĂ GENERALĂ), urmare a VERIFICĂRII DOSARELOR

PROCES-VERBAL cu REZULTATELE obținute de către candidații înscriși în vederea angajării, fără concurs, ca personal civil contractual, pe durată determinată de 6 (șase) luni, a unui post de ASISTENT MEDICAL(GENERALIST), urmare a VERIFICĂRII DOSARELOR

 

Descărcare condiţii de angajare-PERSONAL MEDICAL PENITENCIARUL CODLEA

Descărcare CERERE DE ANGAJARE

Descărcare DECLARATIE PENTRU PENSIONARI

Descărcare DECLARATII

ANUNȚ

din 07.05.2020

Pentru încadrarea ca personal civil contractual, în condițiile stabilite de Ordinul Ministrului Justiției nr. 1560/C/2020, pe durată determinată de 6 (șase) luni, Penitenciarul Codlea asigură angajarea, fără concurs, pentru 2 posturi vacante:
Asistent medical (generalist)
– Medic specialist (medicină generală) 

Procedura de angajare, fără concurs se va desfășura conform prevederilor Ordinului Ministrului Justiției nr. 1560/C/23.04.2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 357 din 05.06.2020.

La procedura de încadrare pot participa persoanele care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, condițiile stabilite în Ordinul Ministrului Justiției nr. 1560/C/2020 precum și cele stabilite în actele normative specifice domeniului de activitate aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice, condițiile generale precum şi condițiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidaţii vor transmite pană la data de 11.05.2020, ora 15°°, pe adresa de e-mail a Penitenciarului Codlea: pcodlea@anp.gov.ro sau prin orice mijloc de comunicare Ia distanţă cererea de angajare potrivit modelului prevăzut în anexa Ia OMJ 1560/C/2020, însoţită de documentele care constituie dosarul de candidat!

← Către pagina principală

Concurs-Penitenciarul Codlea-21.04.2017

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofițeri și agenți de penitenciare), Penitenciarul Codlea scoate la concurs 9 posturi vacante, după cum urmează:

              – 1 post ofițer economist (financiar/contabilitate);

·            – 1 post ofițer economist (financiar/contabilitate) – Centrul de Pregătire Rodbav;

·            – 1 post agent administrativ – responsabil logistică G.A.Z.;

·            – 1 post agent tehnic  – instalator;

·            – 1 post administrativ (gospodar);

·            – 1 post agent administrativ (responsabil bucătărie);

·            – 2 posturi agent administrativ (bucătar);

·            – 1 post agent administrativ – responsabil logistică – Centrul de Pregătire Rodbav;

Accesați link-urile de mai sus pentru informații privind stadiul de desfășurare al concursurilor

ANUNȚ

CONDIȚII SPECIFICE, TEMATICĂ, BIBLIOGRAFIE

UNITĂȚI ORGANIZATOARE CONCURS

← Către pagina principală

Concurs-Penitenciarul Codlea-03.04.2017

Pentru încadrarea a funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofițeri și agenți de penitenciare) , Penitenciarul Codlea scoate la concurs 9 posturi vacante astfel:
7 posturi agent operativ  (bărbați)
2 posturi agent operativ (grupă intervenție)

Accesați link-urile de mai sus pentru informații privind stadiul de desfășurare al concursurilor

            ANUNȚ
← Către pagina principală

1 post ofițer psiholog

 

ACTUALIZARE 27.02.2017

ANUNȚ

RELUARE CONCURS  DE OCUPARE A UNUI POST DE OFIȚER PSIHOLOG

IMPORTANT !

ANUNȚ

SUSPENDARE CONCURS DE OCUPARE A UNUI POST DE OFIȚER PSIHOLOG

Concursul de ocupare a postului vacant de ofițer psiholog  se suspendă, conform adresei Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 17429/17.01.2017.

Concurs pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Codlea scoate la concurs 1 (unu) post vacant  de ofițer – psiholog .

 Anunț concurs

Anexă privind condițiile specifice, tematica și bibliografia

← Către pagina principală

31.10.2016 Ofițer (Asistent social)

 • Rezultate finale concurs ofițeri asistenți sociali: 15.05.2017
 • Rezultate proba scrisa concurs ofiteri asistenti sociali: 10.05.2017
 • Grila corectare varianta 1 – proba scrisa: 10.05.2017
 • Rezultate probă de testare a cunoștințelor de utilizare a calculatorului concurs posturi ofițer (asistent social): 09.05.2017
 • Rezultate probă de interviu concurs posturi ofițer (asistent social): 08.05.2017
 • Calendar probe + planificare probă de interviu concurs posturi de ofițer (asistent social):03.05.2017
 • Rezultate verificare dosare candidați posturi de ofițer (asistent social): 05.04.2017
 • Rezultate finale testare psihologică: Candidații declarați ADMIS vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat: 22.03.2017.
 • Rezultate testare psihologică ofițer (asistent social): 16.03.2017.
 • Planificare testare psihologică ofițer (asistent social): 06.03.2017.
← Către pagina principală

31.10.2016 Agent tehnic (Fochist)

 • Anunț rezultate finale concurs agent tehnic (fochist): 03.04.2017.
 • Rezultate proba scrisa de testare a cunostintelor teoretice: 29.03.2017
 • Rezultate proba de testare a cunostintelor de utilizare a calculatorului + planificarea probei de testare a cunostintelor teoretice – proba scrisa: 28.03.2017
 • Rezultate proba de interviu agent tehnic (fochist) + planificarea probei de testare a cunostintelor de utilizare a calculatorului: 27.03.2017
 • Calendar probe + planificare probă de interviu agent tehnic (fochist): 22.03.2017.
 • Proces verbal verificare verificare dosare agent tehnic (fochist): 21.03.2017.
 • Erată introducere probă de testare a cunoștințelor de utilizare a calculatorului: 08.03.2017.
 • Rezultate finale testare psihologică agent tehnic (fochist): 07.03.2017. Candidații declarați ADMIS vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat.
 • Rezultate testare psihologică agent tehnic (fochist): 28.02.2017.
 • Planificare testare psihologică agent tehnic (fochist): 21.02.2017, 22.02.2017.
← Către pagina principală

31.10.2016 Agent operativ

 • Rezultate finale concurs agent operativ: 14.04.2017
 • Rezultate proba scrisă agent operativ: 11.04.2017
 • Erată calendar concurs agent operativ: 11.04.2017
 • Rezultate proba de testare a  cunoștințelor de utilizare a calculatorului: 08.04.2017
 • Planificare probă de testare a cunoștințelor de utilizare a calculatorului: 06.04.2017
 • Rezultate proba sportivă agent operativ: 06.04.2017
 • Rezultate probă de interviu agent operativ: 03.04.2017
 • Calendar probe + planificare probă de interviu agent operativ: 23.03.2017.
 • Proces verbal verificare dosare agent operativ: 22.03.2017.
 • Rezultate finale testare psihologică agent operativ:  07.03.2017 . Candidații declarați ADMIS vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat.
 • Rezultate testare psihologică agent operativ:  28.02.2017                 
 • Planificare testare psihologică agent operativ: 21.02.201722.02.2017
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.