Astăzi 25-07-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

Ofertă servicii

 

Penitenciarul Codlea oferă forţă de muncă specială – persoane private de libertate – în regim de prestări servicii, în condiţii avantajoase, pentru societăţile comerciale

Pentru societăţile comerciale:

 • Forţa de muncă specială se asigură prin încheierea unui contract de prestări servicii cu administraţia penitenciarului;

(1) La încheierea unui contract de prestări servicii desfășurate cu persoanele private de libertate beneficiarul persoană juridică, este obligat să prezinte următoarele documente:

 1. a) copie a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;
 2. b) declarație pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 3. c) dovada bonității financiare certificată prin ultimul bilanț contabil și achitarea unui avans lunar în procent de 40% în cazul penitenciarelor, ori 50% în cazul centrelor educative sau de detenție, din valoarea lunară a prestației de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avansce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii a persoanelor private de libertate;
 4. d) declarație pe proprie răspundere că nu are obligații de plată restante către unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor.
 • Tariful practicat se negociază având ca reper salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit conform Hotărârii de Guvern nr. 1071/2021, în funcţie de natura lucrărilor, la care se adaugă T.V.A;
 • Flexibilitate privind numărul persoanelor private de libertate folosite la muncă, în funcţie de nevoile beneficiarului şi, respectiv, asigurarea unui număr constant de persoane pe toată perioada contractului;
 • Hrana persoanelor private de libertate este asigurată de către administrația penitenciarului, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului, în sarcina acestuia încluzându-se doar transportul;
 • Supravegherea deţinuţilor de către personalul propriu, asigură siguranţă materiilor prime, materialelor, sculelor şi uneltelor folosite în procesul de producţie.

       Activități lucrative sau servicii pot fi prestate de către deţinuţi:

 • Lucrări necalificate (recuperarea zi reciclarea deşeurilor, salubritate, manipulare materiale);
 • Întreţinere şi amenajare spaţii verzi;
 • Lucrări în domeniul construcţiilor civile, rutiere sau feroviare;
 • Lucrări în agricultură;
 • Lucrări manuale în domeniul încălţămintei, ambalaje carton şi hârtie, mase plastice, componente electrice şi cabluri, piese şi accesorii în industrie, stivuire, sortare, etc.

 

      Alte facilităţi: Penitenciarul Codlea poate pune la dispoziţie spaţii proprii necesare desfășurării proceselor de producţie.

      Relaţii suplimentare şi documentele necesare încheierii contractelor de prestări servicii se pot obţine la sediul penitenciarului, din municipiul Codlea, strada Gării nr. 12, judeţul Braşov,           telefon 0268 251936 Fax: 0268 251753, e-mail: pcodlea@anp.gov.ro

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.