Astăzi 23-05-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

Anunțuri

 

ANUNȚ

Contract de prestări servicii medicale

Penitenciarul Codlea intenționează să încheie un contract de prestări servicii medicale cu un medic (medicină generală/medicină de familie).
Drept urmare, în vederea identificării unui medic doritor a încheia un astfel de contract, facem următoarele mențiuni:
– Contractul se va încheia pe o perioadă de 3 luni, respectiv pe perioada 01.10.2020 – 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire a acestuia;
– Valoarea estimată a contractului este de 55.000,00 lei;
– Să dețină studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate potrivit legii, în ramura de știință medicină – domeniul de licență sănătate – specializarea medicină;
– Să dețină grad profesional de specialist sau primar în specialitatea postului, respectiv medic de medicină generală/medicină de familie;
– Să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor din România) cu viza pe anul în curs;
– Nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455, alin. (1), lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Se află în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. sau are disponibilitate de a încheia contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
Menționăm că documentele solicitate se vor depune la sediul Penitenciarului Codlea din mun. Codlea, str. Gării, nr. 12, jud. Brașov sau se vor transmite la adresa de e-mail pcodlea@anp.gov.ro, până la data de 30.09.2020.
Toate documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de mai sus se vor prezenta, în original, la semnarea contractului.

ANUNȚ

Completare chestionare elaborate de MNP

Având în vedere faptul că instituția Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, îndeplinește atribuțiile specifice de Mecanism național de prevenire a torturii în locurile de detenție (MNP), inclusiv aceea de monitorizare continuă a tratamentului aplicat persoanelor aflate în locuri de detenție, dar ținând cont de contextul generat de situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă informăm că există posibilitatea completării unor chestionare elaborate de MNP, atât de către persoanele private de libertate, cât și de către conducerea unităților penitenciare, cu mențiunea de a se asigura, persoanelor private de libertate, confidențialitatea completării acestora.

Menționăm că aceste chestionare vor fi date spre completare și cu ocazia vizitelor ce urmează a fi efectuate, însă, vor putea fi completate și online, pe site-ul instituției ☛ Avocatului Poporului.

☛ CHESTIONAR – PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL PENITENCIARULUI

☛ CHESTIONAR – PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE ÎN PENITENCIAR

ANUNȚ

de interes public

Începând cu data de 12 martie 2020, în contextul epidemiologic actual, toate petițiile, sesizările, solicitările de informații și cererile de audiență NU se mai depun personal la sediul Penitenciarului Codlea. Acestea vor fi trimise EXCLUSIV prin poșta civilă/ curierat (Strada Gării nr. 12, Codlea, județul Brașov) sau prin  e-mail (pcodlea@anp.gov.ro). 

De asemenea, începând cu aceeași dată, se suspendă și acordarea audiențelor la sediul Penitenciarului Codlea, urmând ca problematica necesar a fi supusă atenției să se comunice via e-mail/ curierat/ poștă civilă.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.