Astăzi 19-07-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

CONCURSURI 2020

CONCURS DE OCUPARE A UNUI POST VACANT DE MEDIC SPECIALIST (MEDICINĂ GENERALĂ/MEDICINĂ DE FAMILIE) LA PENITENCIARUL CODLEA

 

 

CONCURS DE OCUPAREA UNUI POST VACANT DE OFIȚER (PSIHOLOG RESURSE UMANE)  LA PENITENCIARUL CODLEA – 26.10.2020

Pentru a vedea PLANIFICĂRILE la testarea psihologică accesați link-ul de mai jos și selectați Penitenciarul Codlea.

 

CONCURS DE OCUPARE A 4 POSTURI DE AGENT ÎN CADRUL SECTORULUI ECONOMICO – ADMINISTRATIV LA PENITENCIARUL CODLEA – 05.10.2020

Pentru a vedea rezultatele la testarea psihologică accesați link-ul de mai jos(anunțul de ocupare a 4 posturi de agent din cadrul sectorului economico – administrativ) și selectați Penitenciarul Codlea.

 

 

CONCURS DE OCUPARE A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL (STOMATOLOGIE) LA PENITENCIARUL CODLEA – 28.09.2020

 

Pentru a vedea programările și rezultatele la testarea psihologică accesați link-ul de mai jos(anunțul de ocupare a postului de asistent medical-stomatologie) și selectați Penitenciarul Codlea.


 

VERIFICARE DOSARE:

Proces – verbal cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a unui post de asistent medical stomatolog din punct de vedere al existenței documentației și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor de ”apt” psihologic și ”apt” medical – Afișat în data de 20.10.2020

 

 

 

CONCURS DE OCUPARE A 5 POSTURI DE AGENT OPERATIV – BĂRBAȚI LA PENITENCIARUL CODLEA  – 21.09.2020

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

Rezultate la proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

Pentru a vizualiza rezultatele la proba de susținere a interviului și planificarea la Proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului accesați link-ul de mai jos – Vor fi afișate în cursul zilei de 31.12.2020

Rezultate la Proba de susținere a interviului și Planificarea la proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

 

Pentru a vizualiza rezultatele la Proba practică de verificare a abilitățiilor de utilizare a calcultatorului și Planificarea pentru susținerea interviului accesați link-ul de mai jos – Vor fi afișate în cursul zilei de 19.12.2020, după finalizarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului.

Rezultate la Proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului și
Planificarea pentru susținerea interviului.

 

Pentru a vizualiza rezultatele la proba sportivă și planificarea la Proba practică de verificare a abilitățiilor de utilizare a calcultatorului accesați link-ul de mai jos – Vor fi afișate în cursul zilei de 17.12.2020, după finalizarea probei sportive.

Rezultate la Proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice și planificarea la Proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

 

Accesați link-ul de mai jos pentru a vedea ziua, ora și locația în care veți susține proba sportivă – Afișat în data de 11.12.2020

Planificarea candidaților la proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice

 

CALENDARUL ESTIMATIV DE DESFĂȘURARE AL PROBELOR DE CONCURS 

Data estimativă de începere a concursului este 14.12.2020, calendarul desfășurării probelor urmând a fi publicat zilele următoare. Probele de concurs vor fi organizate de Penitenciarul Miercurea Ciuc.

            VERIFICARE DOSARE:

 

           PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ

           REZULTATELE  LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ:

          Model contestație testare psihologică

După testarea psihologică, candidații declarați “apt” psihologic vor depune la structura de resurse umane o adeverință (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie. Candidații declarați ”apt” psihologic se vor prezenta pentru deschiderea/eliberarea fișei medicale în intervalul orar 11:30 – 13:30, de luni până vineri.

 

 

 

 

 

 

 

ANGAJARE PERSONAL MEDICAL

CANDIDATUL SELECȚIONAT PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 6 LUNI A UNUI POST VACANT DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL – ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PLANIFICAREA LA INTERVIU

PROCES-VERBAL cu REZULTATELE obținute de către candidații înscriși în vederea angajării, fără concurs, ca personal civil contractual, pe durată determinată de 6 (șase) luni, a unui post de MEDIC SPECIALIST(MEDICINĂ GENERALĂ), urmare a VERIFICĂRII DOSARELOR

PROCES-VERBAL cu REZULTATELE obținute de către candidații înscriși în vederea angajării, fără concurs, ca personal civil contractual, pe durată determinată de 6 (șase) luni, a unui post de ASISTENT MEDICAL(GENERALIST), urmare a VERIFICĂRII DOSARELOR

 

Descărcare condiţii de angajare-PERSONAL MEDICAL PENITENCIARUL CODLEA

Descărcare CERERE DE ANGAJARE

Descărcare DECLARATIE PENTRU PENSIONARI

Descărcare DECLARATII

ANUNȚ

din 07.05.2020

Pentru încadrarea ca personal civil contractual, în condițiile stabilite de Ordinul Ministrului Justiției nr. 1560/C/2020, pe durată determinată de 6 (șase) luni, Penitenciarul Codlea asigură angajarea, fără concurs, pentru 2 posturi vacante:
Asistent medical (generalist)
– Medic specialist (medicină generală) 

Procedura de angajare, fără concurs se va desfășura conform prevederilor Ordinului Ministrului Justiției nr. 1560/C/23.04.2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 357 din 05.06.2020.

La procedura de încadrare pot participa persoanele care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, condițiile stabilite în Ordinul Ministrului Justiției nr. 1560/C/2020 precum și cele stabilite în actele normative specifice domeniului de activitate aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice, condițiile generale precum şi condițiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidaţii vor transmite pană la data de 11.05.2020, ora 15°°, pe adresa de e-mail a Penitenciarului Codlea: pcodlea@anp.gov.ro sau prin orice mijloc de comunicare Ia distanţă cererea de angajare potrivit modelului prevăzut în anexa Ia OMJ 1560/C/2020, însoţită de documentele care constituie dosarul de candidat!

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.