Astăzi 23-05-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

ANUNȚ

Pentru plata prin VIRAMENT BANCAR este necesar sa se completeze de către expeditor toate datele de identificare ale persoanei private de libertate în mod corect, respectiv: nume deținut, prenume deținut, data de naștere a deținutului și prenumele părinților deținutului.

Datele necesare efectuării viramentului sunt următoarele:

 • Beneficiar: Penitenciarul Codlea
 • C.U.I: 4317584
 • cont: RO66TREZ1375005XXX000029

 

Odată cu instituirea stării de alertă la nivel naţional, Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, aplică prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 • Din data de 14.06.2021, în funcție de regimul de executare a pedepsei privative de libertate și de conduita adoptată pe timpul detenției, deținuții pot primi vizite fără dispozitiv de separare, în condițiile art. 139 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, în situația în care persoanele vizitatoare, inclusiv copiii cu vârsta de peste 3 ani, prezintă unul dintre următoarele documente:

–                Rezultatul analizei de tip RT-PCR pentru COVID-19, în limba română, parafat de un medic specialist/primar în medicină de laborator sau personal medical specializat în lucrarea și validarea acestor tipuri de teste de laborator (biochimist, biolog). Certificatul trebuie să aibă valabilitate de cel mult 3 zile (72h) de la data recoltării;

–                Rezultatul analizei testului rapid de detecție a antigenului SARS-CoV-2, în limba română, parafat de un medic specialist/primar în medicină de laborator sau personal medical specializat în lucrarea și validarea acestor tipuri de teste de laborator (biochimist, biolog). Certificatul trebuie să aibă valabilitate de cel mult 2 zile (48h) de la data recoltării;

–               Adeverința de vaccinare, care să ateste că au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Adeverința doveditoare de vaccinare (cu declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor furnizate în documentele prezentate, care se vor anexa solicitării) va cuprinde următoarele informații: numele și prenumele persoanei vaccinate, data nașterii, vârsta, județul de domiciliu, număr și serie CI, date despre vaccin: doza 1 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirării), doza 2 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirării), date despre centrul de vaccinare (nume unitate sanitară/centru de vaccinare, județ, medic coordonator/vaccinator), semnătura electronică a Registrului Electronic Național al Vaccinărilor.

 • Pentru acordarea dreptului la vizită fără dispozitiv de separare, incidența Covid-19 înregistrată la nivelul județului Brașov nu trebuie să depășească 1/1000 de locuitori.
 • Persoanele private de libertate repartizate în regimul semideschis sau deschis custodiate în camerele pentru care au fost dispuse măsuri de închidere a ușilor, în condițiile programului de închidere a ușilor, dar în care nu au fost confirmate cazuri de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, pot fi prezentate la sectorul de acordare a dreptului la vizită pentru a beneficia de acest drept, cu asigurarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, modalitatea de acordare a vizitei fiind cu dispozitiv de separare, tip cabină, în conformitate cu art. 61 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
 • La acordarea dreptului la vizită vor fi respectate următoarele măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2:

–               Persoanele vizitatoare vor fi supuse triajului epidemiologic și vor completa Chestionarul Coronavirus. Atât deținuții, cât și aparținătorii vor avea obligativitatea de a purta echipamentele individuale de protecție împotriva răspândirii SARS-CoV-2 (mască, mănuși, viziere după caz etc.), cu excepția copiilor cu vârsta de până la 5 ani. – Va fi permis accesul a maxim 2 persoane vizitatoare pentru un deținut, dintre care unul dintre aceștia poate fi copil minor, cu vârsta sub 14 ani. Pentru minorii cu vârsta sub 3 ani nu este necesară prezentarea testului Covid-19, dar este obligatorie prezentarea certificatului de naștere.

–              În cazul acordării vizitei fără dispozitiv de separare, spațiul de acordare a acestui drept va fi amenajat astfel încât să fie asigurată distanța de minim 2 m între vizitatori și deținuți, fără a fi permis contactul fizic între aceștia.

–              Persoanele vizitatoare vor fi anunțate cu ocazia programării despre obligativitatea de a deține asupra lor și de a purta, în momentul prezentării și accesului în unitate, a echipamentului individual de protecție, împotriva răspândirii SARS-CoV-2.

–             Spațiile de acordare a dreptului la vizită vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare, cu acțiune virucidă, atât la intrarea în penitenciar cât și la intrarea în sala destinată acordării dreptului la vizită.

–            În situații temeinic justificate, în acord cu prevederile art. 139 alin. 11) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, se poate limita numărul de persoane care pot vizita simultan un deținut, cu asigurarea îndeplinirii măsurilor de prevenție pe linie medicală, în funcție de: suprafața zonei de așteptare (atât aparținători, cât și deținuți) și a celei de acordare efectivă a dreptului la vizită; numărul de vizitatori/vizită programată; posibilitățile de aerisire a spațiului.

–           În situația în care persoana privată de libertate se află în perioada de carantină medicală sau izolare preventivă medicală, pe linia prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, vizita va fi replanificată la o dată ulterioară.

–           În cazul în care aparținătorii prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizitele vor fi replanificate la o dată ulterioară și persoanele în cauză nu vor avea acces în locul de deținere.

 • Vor fi stabilite în graficul lunar al seriilor de acordare a vizitei fără dispozitiv de separare minim 3 zile pe săptămâna, în zilele de joi, sâmbătă și duminică.

Nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 de către deținuți sau de către aparținători în momentul desfășurării vizitei, atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului penitenciarului. În această situație vizita se va înregistra ca fiind efectuată.

 

Precizăm faptul că aplicarea prevederile prezentei proceduri au valabilitate strict pe perioada aplicării Decretului prezidențial privind instituirea stării de alertă pe teritoriul României.

 

 

Exercitarea dreptului la vizită intimă se va realiza doar dacă prin aceasta nu sunt afectate măsurile de prevenție și siguranță medicală

> Administrația locului de deținere va solicita persoanei vizitatoare un document medical certificat de un medic în specialitatea boli infecțioase – în baza unor analize medicale din care să rezulte că nu are o infecție curentă cu virusul SARS-CoV-2. Documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 zile înainte de data acordării dreptului la vizită intimă (atât ziua emiterii documentului, cât și ziua acordării dreptului la vizită intimă intră în calculul termenului de 3 zile);

> La prezentarea în unitate, persoana vizitatoare va fi supusă triajului epidemiologic și va completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care aceasta prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată;

> Deplasarea către spațiul destinat acordării vizitelor intime se va realiza pe un itinerar prestabilit. Pe parcursul deplasării către spațiul indicat, persoana vizitatoare are obligația de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz).

Observații:

–     spațiile destinate acordării dreptului la vizită intimă vor fi dotate cu soluții pentru
dezinfectare și săpun; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare vizită intimă;

–  în situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului la vizită intimă se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.

Prin formularea cererii de acordare a dreptului la vizită intimă, persoana privată de libertate își va exprima acordul cu privire la:

– cazarea separată de restul colectivului, pentru o perioadă de maxim 14 zile după data acordării acestui drept, în vederea monitorizării stării de sănătate;

– efectuarea unei proceduri medicale pentru depistarea COVID-19, după minim 5 zile de la efectuarea vizitei intime.

Exercitarea dreptului de a primi bunuri

 • Persoanele private de libertate au dreptul de a primi pachete și bunuri cu ocazia efectuării vizitelor. Pachetele nu trebuie să conțină produse cu alimente care necesită preparare termică (coacere, fierbere etc.);
 • Efectele primite vor fi depozitate într-o încăpere care dispune de ventilație naturală, astfel încât această procedură să fie asigurată minim 24h de la preluare, la predarea către deținut;
 • Alte bunuri care nu intră în categoria produselor alimentare și care nu pot fi degradate de efectul produselor biocide vor fi supuse procedurii de dezinfecție, prin nebulizare, conform specificațiilor tehnice.

Observații:

–     spațiile destinate acordării dreptului de a primi bunuri vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun;

–     acestea vor și dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie.

Exercitarea dreptului la comunicări online se realizează indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate și periodicitatea legăturii cu familia

Administrațiile locurilor de deținere depun, în continuare, eforturi pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, atât în rândul efectivelor de deținuți, cât și în rândul personalului. Pentru reușita acestui deziderat, este necesar, în această perioadă de alertă, ca efortul să fie unul comun, al instituției penitenciare și al aparținătorilor.

În acest sens, facem apel la responsabilitate și solidarizare, respectarea obligațiilor pe linie de siguranță medicală și a celor de distanțare socială fiind esențială pentru menținerea actualului status – niciun caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul persoanelor custodiate.

 


← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.