Astăzi 13-04-2024 sunt: 1326 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi de asistent medical

Anunț – rezultatele consemnate în Procesul-verbal nr. 37367/PBRB/10.05.2023 rămân valabile

  • postat în data de 13.05.2023 – Anunț

Rezultate probă scrisă

Precizare barem de corectare variantă extrasă la proba scrisă

Barem de corectare variantă extrasă la proba scrisă

Planificare proba scrisă

Rezultate proba interviului

Planificarea probei interviu

Rezultate probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Barem probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs:

Rezultate verificare dosare concurs: (din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor apt „medical” , apt „psihologic” și achitare taxă concurs)

REZULTATE FINALE – EVALUARE PSIHOLOGICĂ

Rezultat contestație evaluare psihologică – cod PBRB-AAMG-269

Rezultate inițiale testare psihologică 

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

REPLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICA – COD PBRB-AAMG-421

PLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

Verificare dosare concurs

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.