Astăzi 23-04-2024 sunt: 1326 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 35 de posturi vacante de agent de la Penitenciarul București – Rahova (25 posturi bărbați și 10 posturi femei)

REZULTATE FINALE – PROBĂ SCRISĂ:

REZULTATE CONTESTAȚII – PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ:

BAREM PROBĂ SCRISĂ:

PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ:

REZULTATE PROBĂ INTERVIU:

PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU:

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI:

ERATA LA PLANIFICAREA PROBEI PRACTICE DE VERIFICARE A ABILITATILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI:

  • postat la data de 06.09.2023Erata

PLANIFICARE PROBĂ PRACTICĂ DE VERIFICARE A  ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI:

REZULTATE PROBA SPORTIVĂ DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR FIZICE:

ERATĂ LA PLANIFICAREA PROBEI SPORTIVE

ERATĂ LA PROCESUL VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI DIN PUNCT DE VEDERE AL ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR ”APT” PSIHOLOGIC ȘI ”APT” MEDICAL:

PLANIFICARE PROBĂ SPORTIVĂ DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR FIZICE:

CALENDAR ESTIMATIV:

REZULTATELEVERIFICĂRIIDOSARELOR CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘIDIN PUNCTDE VEDERE AL ÎNDEPLINIRIICONDIȚIILOR „APT” PSIHOLOGICȘI „APT”MEDICAL FEMEI/BĂRBAȚI

 

REZULTATE FINALE EVALUARE PSIHOLOGICĂ – NOUU!!!!

REZULTATE CONTESTAȚII EVALUARE PSIHOLOGICĂ

REPLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICĂ 

Rezultate inițiale la evaluarea psihologică

Erată 

Planificare testare psihologică 

ERATĂ 

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

  • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.