Astăzi 23-05-2024 sunt: 1049 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de asistent medical Penitenciarul București – Jilava

Anunț rezultate finale concurs
Proces-verbal rezultate proba scrisă
Barem evaluare și notare subiecte proba scrisă
Planificare proba scrisă
Tabel nominal rezultate proba interviului 
Planificarea candidaților la proba interviului
Tabel nominal rezultate proba practică
Planificarea candidaților la proba practică;
Calendar estimativ al derulării probelor; 
Rezultate verificare dosare concurs:
Rezultate finale testare psihologică:
Rezultate contestații testare psihologică: 
Rezultate inițiale testare psihologică:
Planificare testare psihologică: 
Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor “apt” psihologic și “apt” medical):
  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de lnk
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.