Astăzi 13-04-2024 sunt: 1049 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 6 posturi vacante de asistent medical generalist

ANUNȚ REZULTATE FINALE CONCURS
Proces-verbal rezultate proba scrisă
Barem de evaluare și notare subiecte proba scrisă
Planificare proba scrisă
Proces-verbal rezultate proba interviului
Planificarea candidaților la proba interviului
Proces-verbal rezultate proba practică

Planificarea candidaților la proba practică 

Calendar estimativ al derulării probelor

Rezultate verificare dosare candidat:

Rezultate finale testare psihologică:
Rezultate inițiale testare psihologică:
Planificare testare psihologică: 
Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :
Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor “apt” psihologic și “apt” medical):

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de lnk
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.