Astăzi 23-04-2024 sunt: 1049 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 35 de posturi vacante de agent de la Penitenciarul București – Jilava (30 posturi bărbați și 5 posturi femei)

Tabel nominal rezultate finale

Tabel nominal soluționare contestatii

Tabel nominal rezultate proba scrisă

Rezultatele soluționării contestațiilor depuse la baremul de evaluare și notare la proba scrisă

Barem definitiv de evaluare și notare pentru proba scrisă

Erată la baremul de evaluare si notare pentru proba scrisă

Barem de evaluare și notare pentru proba scrisă

Planificare proba scrisă

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba interviului

Planificare proba interviului

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Erată la calendarul estimativ al derulării probelor de concurs!

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba sportivă 

Planificare probă sportivă

Calendar estimativ al derulării probelor

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică: 

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical):

     BĂRBAȚI;    FEMEI;

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

  • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către lista de lnk
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.