Astăzi 25-04-2024 sunt: 1049 persoane private de libertate

Concurs de ocupare din sursă externă a 2 posturi vacante (agent electrician și agent instalator) din cadrul sectorului Economico-Administrativ

Rezultate verificare dosare concurs (cu îndeplinirea condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical):

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate contestație testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs:  

– agent (instalator)

agent (electrician)

   ANUNȚ

Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, bibliografia şi tematica de concurs

Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr.3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

– Cerere de înscriere 

– Declaraţie

– Opis

– Declarație testare psihologică

– Chestionar -COVID 

Informaţii-COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de lnk
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.