Astăzi 25-07-2024 sunt: 1049 persoane private de libertate

Derularea studiilor/cercetărilor științifice în mediul penitenciar: documentația necesară pentru obținerea acordului de derulare a studiilor

Documentația necesară pentru obținerea acordului de derulare a cercetării științifice în mediul penitenciar

Pentru accesul în penitenciar, în vederea efectuării unui studiu / cercetare științifică, sunt necesare următoarele documente, indiferent de modalitatea de realizare a acesteia (online sau față în față):

 • solicitare scrisă, care să cuprindă date de identificare și date de contact ale solicitantului, calitatea în care solicită accesul, instituția de învățământ la care este afiliat, titlul cercetării, scopul pentru care solicită accesul;
 • copie după actul de identitate;
 • adeverință eliberată de către instituția universitară, care să ateste anul şi forma de învățământ;
 • Declarație personală privind respectarea confidențialității datelor furnizate și GDPR pentru realizarea cercetării științifice în format on-line (Anexa 1.a) sau față în față (Anexa 1.b);
 • Aviz de etica cercetării (obținut de la o Comisie de Cercetare Etică, în cazul cercetătorilor) sau Declarația privind respectarea principiilor etice în realizarea cercetării (completată de către coordonator, în cazul studenților și al masteranzilor) (Anexa 2);
 • Protocol de cercetare (în cazul studenților și al masteranzilor avizat de către coordonator/investigatorul principal);
 • Consimțământ informat (Anexa 3) și Formular de acceptare (Anexa 4);
 • instrumentele de cercetare utilizate de către solicitant (ex: fișă demografică, chestionare, ghid de interviu etc).

Organizarea desfășurării cercetării/studiului științific

Directorul penitenciarului decide dacă studiul/cercetarea respectă toate criteriile pentru a avea loc, sub condițiile menționate de către investigator

 • Investigatorul / cercetătorul are obligația de a asigura toate materialele necesare pentru realizarea cercetării, pentru toți participanții (pixuri, consimțământ informat, formular de acceptare, instrumente de cercetare etc.).
 • În cazul derulării cercetărilor în sistem online, se vor folosi aplicațiile agreate la nivel de unitate, în cadrul programului stabilit de aceasta, fără a afecta derularea activităților zilnice specifice sistemului penitenciar.
 • În cazul în care, pentru realizarea cercetării este nevoie și de echipamente IT (reportofon, laptop, cameră video, probe computerizate fără conectare la internet), acestea vor fi enumerate și va fi justificată necesitatea utilizării acestora în protocolul de cercetare, doar în situația în care nu există alternativă în format hârtie-creion.
 • Echipamentul IT va fi verificat de către compartimentul de specialitate din cadrul penitenciarului, avizul acestuia condiționând aprobarea utilizării acestuia în mediul penitenciar.
 • Documentele pot fi depuse personal sau transmise scanat, pe adresele de email ale unităților penitenciar, unde se dorește aplicarea.
 • Ulterior depunerii documentelor, cercetarea va fi derulată doar după asumarea prin semnătură a angajamentelor specifice mediului penitenciar.

Tipizate necesare:

Anexa 1.a Confidențialitate – cercetare online

Anexa 1.b Confidențialitate – cercetare față în față

Anexa 2 Declarație coordonator – principii etică

Anexa 3 Consimțământ informat

Anexa 4 Formular de acceptare

Ghid pentru elaborarea  Protocolului de cercetare

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.