Astăzi 23-05-2024 sunt: 1049 persoane private de libertate

Concurs de ocupare din sursă externă a 22 posturi vacante (agenți) din cadrul sectorului Operativ (19 posturi pentru bărbați și 3 posturi pentru femei) la Penitenciarul București-Jilava- postat în data de 22.12.2021

Tabel nominal rezultatele finale

Tabel nominal soluționare contestații

Proces-verbal cu rezultatele obținute la proba scrisă

Barem definitiv de evaluare și notare proba scrisă

Rezultate soluționare contestații barem de evaluare și notare

Barem evaluare și notare proba scrisă 

Planificare candidați proba scrisă

Tabel nominal rezultate obținute la proba interviului

Planificare probă interviu 

Tabel nominal probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculătorului

Planificare probă calculator

Tabel nominal rezultate obținute la proba sportivă

Planificare probă sportivă

Calendar estimativ al derulării probelor

Rezultate verificare dosare candidat:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate contestații testare psihologică: 

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical) postat în data de 17.01.2021:  agent operativ (bărbați) agent operativ (femei) 

Anunţul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.