Astăzi 13-04-2024 sunt: 445 persoane private de libertate

1 post vacant de asistent medical generalist la Penitenciarul Brăila, sursă externă – 06.01.2023 – FINALIZAT

Rezulatete finale proba scrisă:

Anunț rezultate finale 15.05.2023

Rezultate proba scrisă

Proces verbal cu rezultatele proba scrisă – 10.05.2023

Barem de corectare proba scrisă

BAREM DE CORECTARE VARIANTA 1 – 08.05.2023

Planificare proba scrisa

Planificare proba scrisa 08.05.2023

Rezulatate proba interviu

PROCES-VERBAL rezultate proba interviu 05.05.2023

Planificare proba interviu

Planificare proba interviu 05.05.2023

Rezultate proba practica

Proces Verbal rezultate proba practica 04.05.2023

Planificarea candidaților pentru proba practică

Planificare proba practica asistent medical – 03.05.2023

Calendar estimativ al derularii probelor

Calendar estimativ – asistent medical generalist – 03.05.2023

Verificare finală dosare de candidat

Tabel nominal verificare finală dosare asistent medical – 03.05.2023

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate finale asistent medical – 1 post asistent medical generalist – 20.04.2023

Rezultate inițiale testare psihologică 

Rezultate evaluare psihologică – 1 post asistent medical generalist – 13.04.2023

Programare testare psihologică 

Programare testare psihologica – 1 post asistent medical

Verificare inițială dosare de candidat

TABEL NOMINAL VERIFICARE INIȚIALĂ dosare asistent medical generalist-01.02.2023

_____________________________________________________________________________________________________________________

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.