Astăzi 27-05-2024 sunt: 783 persoane private de libertate

22.12.2021 – Anunț – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi de agent (operativ) în cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar

Anunţul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) – afișat în data de 14.01.2022;

Tabel programare testare psihologică 01-02.08.2022- afișat în data de 27.07.2022

Tabel programare testare psihologică 02.08.2022 – afișat în data de 01.08.2022

Rezultate testare psihologică afișate în data de 05.08.2022

Rezultate soluționare contestații testare psihologică

Rezultate finale testare psihologică afișate în data de 12.08.2022

Tabel nominal cuprinzând candidații care au/nu au dosarul complet şi îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile ,,apt’’ psihologic și ,,apt’’ medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs (publicat în data de 25.08.2022)

Calendar estimativ derulare probe concurs agent operativ (publicat în data de 25.08.2022)

Planificarea probei sportive pentru evaluarea performantei fizice

Proces verbal rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice – afișat în data de 27.08.2022

Planificare proba practica de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 27.08.2022

Proces verbal rezultate proba practica de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 28.08.2022

Planificare proba interviului – afișat în data de 28.08.2022

Proces verbal rezultate probă interviu – afișat în data de 29.08.2022

Planificarea probei scrise – afișat în data de 29.08.2022

Barem de evaluare și notare proba scrisă – afișat în data de 30.08.2022, ora 17.00

Proces verbal rezultate proba scrisă – afișat în data de 01.09.2022

Rezultate finale concurs – afișat în data de 06.09.2022

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.