Astăzi 21-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

Activități socio-educative

În ideea de a deveni un partener activ alături de alte instituţii şi organizaţii ale societăţii civile, Penitenciarul Bistriţa se alătură acţiunilor care vizează promovarea unor atitudini responsabile faţă de mediul care ne înconjoară.

De-a lungul timpului, persoanele private de libertate din Penitenciarul Bistrița, au luat parte la cel mai mare proiect de implicare socială din România – Let’s Do It Romania. Astfel, deținuții din Penitenciarul Bistrița, au participat pe bază de voluntariat, la activităţi de ecologizare şi igienizare organizate pe raza județului Bistrița-Năsăud.

Persoanele private de libertate au participat pe bază de voluntariat, la acţiuni de împădurire pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud. Acest tip de activități au fost desfășurate în colaborare cu Asociaţia „TĂŞULEASA SOCIAL”, care derulează ample campanii de responsabilitate socială, îndreptate în direcţia protejării mediului înconjurător, printre care se numără acţiunile de împădurire pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.

La solicitarea Primăriei Bistriţa, ca urmare a unei furtunii dezlănţuite asupra oraşului, un grup de 60 de persoane private de libertate aflate în custodia Penitenciarului Bistriţa şi-au adus aportul în acţiunile de restabilire a curăţeniei pe bulevardele Republicii şi Independenţei din municipiu.

Description: Description: Description: Description: IMG_0664

 

Proiect POSDRU

Administraţia Naţională a Penitenciarelor implementează, în calitate de partener, proiectul  POSDRU/14/6.1/S/9  „Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”, una din activităţile specifice ale acestui proiect presupunând calificarea profesională a persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane private de libertate).

 

În cadrul Penitenciarului Bistriţa, partenerul din cadrul proiectului care s-a ocupat de aceste aspecte este Fundaţia pentru Dezvoltarea Socială a RomilorRAMSES, care, în 2010, a derulat cursul de formare profesională în meseria de Lucrător în structuri pentru construcţii, beneficiarii fiind 28 persoane private de libertate aflate în custodia unităţii.

 

Penitenciarul Bistrița a fost partener într-un proiect internațional circumscris domeniului EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 2014 – 2020, Axa 2 – Democratic engagement and civic participation: Encourage democratic and civic participation of citizens at Union level, respectiv proiectul „Prisoners: Present Discussion and Contribution to the Future European Union”. Proiectul menționat s-a desfășurat pe perioada 2015-2017, alături de parteneri din Grecia, Malta, Spania, Portugalia.  (http://novihomines.lt/prisoners ).

 

Proiectul „EDUCATE. Educators for Inclusive and Effective Reintegration of Inmate” Proiectul a fost cofinanțat din fondurile Uniunii Europene, în cadrul programului Erasmus +, KA2 – Parteneriate strategice, domeniul Educația adulților, Penitenciarul Bistrița fiind partener alături de organizații neguvernamentale din Italia, Grecia, Portugalia și Spania, implicate în activități de reintegrare socială a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, în perioada noiembrie 2016- octombrie 2018 (http://educateproject.eu ).

 

Sărbătorirea Zilei Penitenciarului

            Sărbătorirea Zilei Personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în data de 29 iunie, odată cu prăznuirea patronilor spirituali Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, constituie un bun prilej pentru dezvoltarea unui model de promovare la nivel comunitar a tradiţiilor organizaţionale ale instituţiei noastre.

În acest sens, în perioada anterioară zilei de 29 iunie au loc o suită de activităţi care au ca scop celebrarea Zilei personalului din Penitenciarul Bistriţa. Activităţile sunt structurate pe două planuri: activităţi dedicate lucrătorilor unităţii, respectiv acţiuni desfăşurate cu persoanele private de libertate.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.