Astăzi 21-05-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Integritatea instituțională

 • Cod etic/deontologic/de conduită

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.

 

 • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora.

În anul 2004 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2005 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2006 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2007 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2008 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2009 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2010 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2011 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2012 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2013 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2014 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2015 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2016 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2017 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2018 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2019 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2020 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2021 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2022 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2023 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

 

 • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii. Semnalarea tuturor neregulilor se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
  1. datele de identificare ale persoanei care a formulat sesizarea;
  2. numele şi prenumele angajatului Penitenciarului Bistrița a cărui presupusă neregularitate este sesizată şi denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
  3. descrierea presupusei nereguli care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia (dacă este cunoscută);
  4. prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa neregularitate;
  5. descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată (dacă se cunoaşte acest prejudiciu);
  6. data;
  7. semnătura.

 

 

 

 

 

 • Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante. Hotărârea guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia.Hotărârea guvernului Nr. 599/2018 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale.OMJ-nr.-2126-C-2020 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul ANP și al unităților subordonate.
 • Decizia DG ANP nr. 630 din 31.10.2023 – instructiune grup de lucru pentru prevenirea coruptiei
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.