Astăzi 27-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

ANSAMBLU PAVILION DE DETENŢIE GOSPODǍRIE AGROZOOTEHNICǍ (PAVILION DETENŢIE 100 LOCURI) – PENITENCIARUL BISTRIŢA

Denumirea și adresa obiectivului:

 

ANSAMBLU PAVILION DE DETENŢIE GOSPODǍRIE AGROZOOTEHNICǍ (PAVILION DETENŢIE 100 LOCURI) – PENITENCIARUL BISTRIŢA

Beneficiarul investiţiei:

PENITENCIARUL BISTRIŢA

ADRESA: Bistriţa, str. Tǎrpiului, nr. 22, jud. Bistriţa-Nǎsǎud, tel/fax: 0263238175

Proiectant general:

SC ARTATELIERS PROJECT SRL

ADRESA: Ilfov, Voluntari, Sos. București Nord, nr. 10, Clǎdirea O21, etaj 6

Constructor:

SC LUCICOR PROD SRL

ADRESA: sat Posmuș, com. Şieu, nr. 29A, jud. Bistriţa-Nǎsǎud

Numǎr autorizaţie de construire/desfiinţare și numǎrul autorizaţiei de organizare de șantier: 94-577.230 din data de 31.08.2023

Eliberat de: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, DIRECŢIA GENERALǍ LOGISTICǍ cu nr. 94-577.230 din 31.08.2023

Termenul de execuţie a lucrǎrilor, prevǎzut în autorizaţie: 13 LUNI

Data începerii construcţiei: 12.09.2023

Data  finalizǎrii construcţiei: 11.10.2024

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.