Astăzi 21-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

Informații de interes public

 

Ofertă  forţă de muncă

04.01.2023

Penitenciarul Bistriţa, vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră punându-vă la dispoziţie forţă de muncă specială (persoane private de libertate), pe perioade de timp determinate  (1 – 12 luni)  cu un număr variabil de persoane, în funcţie de nevoile solicitate, atât în interiorul locului de deţinere cât şi în exteriorul acestuia, la tarife şi preţuri foarte avantajoase.

Serviciile acoperă o gamă diversă de activităţi, astfel:

– lucrări în domeniul construcţilor civile şi industriale;

– lucrări de reparaţii (clădirile şcolilor, dispensarelor, căminelor culturale, etc);

– lucrări în agricultură (prăşit manual, cosit şi adunat fân, recoltat fructe etc);

– gospodărie comunală ( curăţat parcuri, spaţii verzi, amenajat şi curăţat străzi, etc);

– salubrizarea malurilor râurilor, curăţat şanţuri de gardă;

– curăţat păşuni şi defrişări;

– lucrări în silvicultură (plantat puieți, decopleșit, etc.);

– lucrări de ambalat ( papetărie, mase plastice, confecţii textile etc);

– activităţi auxiliare muncii necalificate ( manipulat materiale, sortarea, recuperarea şi reciclarea deşeurilor, alte activităţi necalificate).

Avantajele colaborării cu Penitenciarul Bistriţa:

– asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derularii contractului atât în interiorul penitenciarului cât şi în exteriorul acestuia;

– negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate;

– folosirea deţinuţilor la muncă nu implică încheierea unor contracte de muncă cu aceştia ci încheierea unui contract de prestări servicii între societate şi penitenciar;

– scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetulaasigurărilor de sănătate, fond de somaj, etc.;
–  oprirea procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea societatii beneficiare;
–  siguranţa asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor si utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
–  paza persoanelor private de libertate şi hrana acestora sunt asigurate de către penitenciar;

– supravegherea si coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societății angajatoare.

Folosirea forţei de muncă speciale poate reprezenta o soluţie eficientă pentru instituţiile dumneavoastră care doresc stabilitate si rentabilitate în activităţile desfăşurate.

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Sîngeorzan Călin sau d-l Jula Ioan la  telefon 0263/238175, interior 106, fax 0263/234439, sau la sediul unităţii din Bistriţa, strada Tărpiului,  nr. 22, între orele 8,00 – 15,00.

 

                                                Cu deosebită consideraţie,

                                                     Comisar șef de poliție penitenciară

                                                       Ovidiu GAVRILAȘ

                                                       Director

                                                          Penitenciarul Bistriţa

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.