Astăzi 21-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

Despre noi

 • Legislaţie de organizare şi funcţionare

 • Conducere
 • Organizare
  • Regulament de organizare și funcționare
  • Organigrama Penitenciarului Bistrița
  • Date contact instituție coordonatoare – Administrația Națională a Penitenciarelor: E-mail: office@anp.gov.ro, Adresa: Calea Floreasca, nr. 39, sector 1, București 

   Declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională

   a Penitenciarului Bistrița

   Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia[1], aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021,

   Penitenciarul Bistrița, în calitate de instituţie publică care face parte din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care are ca obiect principal de activitate punerea în aplicare a legislației privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal în condiții de legalitate,

   Asumându-și responsabilitatea respectării viziunii, misiunii, valorilor și a principiilor generale ale Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025,

   Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie  2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

   ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:

   Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;

   Se obligă să îndeplinească obiectivele și măsurile Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025, aplicabile instituției în conformitate cu competențele acesteia;

   Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției prin consolidarea climatului de integritate, respectarea și aplicarea standardelor legale de integritate, implementarea planului de integritate;

   Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare subsumate promovării unui climat de integritate în acord cu principiile: răspunderii, integrității, priorității interesului public, statului de drept, gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, proporționalității, răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament, prevenirii incidentelor de integritate, eficacității în combaterea corupției, coerenței de acțiune inter-instituționale, parteneriatului     public-privat, accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței decizionale, cooperării internaționale active;

   Autoevaluează periodic și informează Secretariatul tehnic al SNA asupra stadiului implementării gradului de implementare a planului de integritate și a măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei;

   Stabilește următoarele obiective care trasează agenda de integritate organizațională a Penitenciarului Bistrița :

   1. Consolidarea capacității organizaționale de prevenire a faptelor de corupție inclusiv prin promovarea climatului instituțional de integritate, ce implică clarificarea și promovarea mecanismelor de semnalare a faptelor de corupție și a educației anticorupție;
   2. Consolidarea mecanismelor instituționale de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților de corupție prin implementarea măsurilor și standardelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a documentelor aferente acesteia;
   3. Implementarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public și promovarea culturii transparenței decizionale;
   4. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice.

    

   Această declaraţie a fost adoptată de către

   Comisal șef SIMAN Lucian

   Director al Penitenciarului Bistrița

   în data de 14.03.2022

   [1] Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie; inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare; standardul general de publicare a informațiilor de interes public; standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice.

  • Carieră
 • Programe și strategii
 • Rapoarte și studii

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.