Astăzi 21-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

Contact

Penitenciarul Bistrița

Adresa: str. Tărpiului, nr. 22, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
Telefon: 0263/238.175, 0263/234.440 – pentru programări vizite
Fax: 0263/234.439
E-mail: pbistrita@anp.gov.ro

site: www.anp.gov.ro, anp.gov.ro/penitenciarul-bistrita 

Contul de trezorerie al Penitenciarului Bistrița: RO97TREZ1015005XXX000151, COD FISCAL 4347542

Persoană de contact:

Comisar șef de poliţie penitenciară Cosmin PĂRĂUAN

tel. 0263/238.175, interior 110

Zilnic: orele 7 – 15

Miercuri: orele 9 – 17

e-mail: pdc.pbistrita@anp.gov.ro

Program de funcționare: 7-15

Program de audiențe director – marți, orele 1300-1500

                                                     – joi, orele 1300-1500

Înscrierea pentru audiențe se poate face telefonic la numărul tel. 0263/238.175.

Telefon pentru efectuare programări aparținători la vizită: 0263/234.440

Adresă de e-mail pentru efectuarea programărilor aparținătorilor la vizite: vizitepbistrita@anp.gov.ro

Adresă de e-mail pentru efectuarea programărilor aparținătorilor la comunicări on-line: comunicare.online.pbistrita@anp.gov.ro

Program acordare vizite: Luni – Duminică: orele 0730 – 1930

Telefon programări notari publici, executori judecătorești, mediatori ori alte persoane cu atribuții oficiale la vizită: 0374/205599

Adresă de e-mail pentru efectuare programări notari publici, executori judecătorești, mediatori ori alte persoane cu atribuții oficiale la vizită: notar.pbistrita@anp.gov.ro

Adresă de e-mail pentru transmitere electronică a petițiilor: pbistrita@anp.gov.ro

Petiții

Compartimentul Secretariat are următoarele atribuții:

  • asigură gestionarea petiţiilor adresate locului de deţinere, sens în care:
  1. primeşte, înregistrează, monitorizează activitatea de rezolvare a petiţiilor, pe baza repartizării acestora spre soluţionare structurilor din unitate, în funcţie de obiectul acestora sau rezoluţia conducerii locului de deţinere, şi expediază răspunsurile către petiţionari, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  2. soluţionează petiţiile, adresate conducerii locului de deţinere, care intră în competenţa sa;
  3. asigură activitatea de relaţii cu publicul la nivelul locului de deţinere;
  • organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul locului de deţinere sau de către persoana desemnată de acesta, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor.

Extras din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.”

Art. 7

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.

Art. 8

(1) Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data inregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

(2) Pentru soluționarea petițiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autorități sau instituții publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiției la autoritatea sau instituția publică competentă.

Art. 9

În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

Art. 10

(1) În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite.

(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.                                                                                         

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.