Astăzi 23-04-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 13 posturi vacante de agent operativ (bărbați) din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar la Penitenciarul Bistrița

REZULTATE FINALE

 

REZULTATE ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ PENTRU EXAMINAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE POSTULUI

 

REZULTATE LA PROBA SCRISĂ PENTRU EXAMINAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE POSTULUI

ANUNȚ CONTESTAȚII BAREM 20.09.2023
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE LA PROBA SCRISĂ PENTRU EXAMINAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE POSTULUI – PUBLICAT 18.09.2023, ORA 20.50

PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ PENTRU EXAMINAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE POSTULUI

REZULTATE PROBĂ INTERVIU

PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU

REZULTATE PROBA PRACTICĂ DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI

PLANIFICARE PROBA PRACTICĂ DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI

REZULTATE PROBA SPORTIVĂ PENTRU EVALUAREA PERFORMANȚEI FIZICE

PLANIFICARE PROBA SPORTIVĂ PENTRU EVALUAREA PERFORMANȚEI FIZICE

CALENDARUL ESTIMATIV AL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS

Tabel verificare dosare de concurs (din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs)

 

Rezultate FINALE evaluarea psihologică – publicate în data de 18.08.2023

Rezultate contestații evaluarea psihologică

Rezultate evaluare psihologică

 

Planificare evaluare psihologică

 Rezultate verificare dosare concurs (cu exceptia conditiilor apt psihologic si apt medical)

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

  • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.