Astăzi 21-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

Ce nu ai voie sa introduci

Obiecte interzise

BUNURILE interzis a fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi
A. Bunuri şi obiecte care pot fi folosite pentru a vătăma alţi deţinuţi ori alte persoane sau care pot provoca distrugeri ale proprietăţii, incluzând:

1. aerosoli – produse ori ambalaje;

2. cuţite ori alte arme albe, inclusiv cele folosite pentru practicarea artelor marţiale;

3. materiale pirotehnice.

B. Bunuri şi obiecte care pot fi folosite pentru a înregistra sistemele ori activităţile în legătură cu asigurarea siguranţei penitenciarului, incluzând:

1. camere video ori alte aparate electronice care pot înregistra sau stoca imagini în orice format;

2. playere ori casetofoane, cu excepţia celor autorizate de prezentul regulament;

3. aparate de fotografiat ori echipament fotografic de orice fel.

C. Bunuri şi obiecte care afectează ori interferează cu sistemul de utilităţi al locului de deţinere, incluzând:

1. aparate electrice, cu excepţia celor autorizate de prezentul regulament;

2. materiale ce pot fi utilizate pentru tatuare;

3. bani (monede şi cupiuri);

4. simboluri aferente bandelor şi grupărilor interlope şi de crimă organizată, indiferent de suportul de stocare;

5. rezistenţe electrice folosite ca sursă de căldură;

6. convectoare, încălzitoare electrice.

D. Altele:

1. lămâi şi derivate ale acestora;

2. energizante şi anabolizante, pentru creşterea masei musculare;

3. orice fel de magneţi, inclusiv cei din compunerea unor tipuri de jocuri autorizate;

4. filme, materiale video, publicaţii, fotografii, postere cu caracter rasist, xenofob, pornografic;

5. componente, subansamble, accesorii pentru dispozitive de comunicare la distanţă.

 

Notă de Informare

Conform prevederilor art. 742 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii de Guvern nr. 1113/03.11.2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006, aprobat prin H.G. nr. 1897/2006, introducerea în mod ilicit în penitenciar a bunurilor şi obiectelor interzise a se afla în posesia persoanelor private de libertate, în scopul utilizării de către acestea, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la o lună la 2 ani sau cu amendă.

Dacă fapta a fost săvârşită de personalul din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la maximul pedepsei se poate adăuga un spor de până la 2 ani.

Sunt considerate bunuri şi obiecte interzise:

A. Arme şi obiecte periculoase

– Arme letale sau neletale, arme albe, reale sau artizanale, muniţie de orice fel, explozibil                    şi dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri, precum şi imitaţii ale unor astfel de obiecte;

– Obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc.

B. Alimente şi băuturi

– Băuturi alcoolice

C. Aparatură electronică

– Orice tip de aparat electronic cu posibilitate de înregistrare, stocare a datelor, transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere, poziţionare globală de tip GPS, de tipul laptop-urilor, calculatoarelor personale;

– Telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive de tip hands-free

D. Substanţe toxice, medicamente

– Substanţe toxice, stupefiante, psihotrope, precursori de droguri

– Sprayuri paralizante şi lacrimogene

E. Bunuri a căror deţinere este interzisă de:

– Codul Penal;

– Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1981 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice;

– Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 143/2000 prevenind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă”!.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.