Astăzi 21-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

Monografia Penitenciarului Bistrița

1.  Date istorice şi geografice despre localitate

    Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în partea central-nordica a țării, pe cursul superior al râului Someșul Mare având o întindere de 5355 kmp. Reședința județului este municipiul Bistrița, acesta fiind cel mai mare centru urban al județului.

Bistrița, unul  dintre cele mai frumoase orase  ale României a  fost  întemeiat acum 760 de ani de către coloniștii germani,  pe vestigiile unor vechi așezări  daco-romane. Este situat în N-E Transilvaniei la confluența cu Maramureșul și Bucovina. Vechiul centru al orașului Bistrița, ca aspect urbanistic se înscrie în categoria burgurilor germane al începutului de mileniu, având și specificul orașelor săsești din Transilvania secolelor al XII-lea și al XIII-lea. Relieful variat și complex al județului se prezintă sub forma unui vast amfiteatru natural strâns de arcul carpatic, dominat de regiuni deluroase cu masive muntoase cum sunt Munții Țibleșului și Rodnei în partea de nord, Munții Bârgăului și Călimanilor la est, coborând spre sud și vest spre Câmpia Transilvaniei și o mica zonă de luncă.

Populaţia totală a judeţului la 1 iulie 2000 era 326278 locuitori, iar a municipiului Bistriţa de 86556 locuitori. Condiţiile istorice specifice au făcut ca în acest judeţ să convieţuiască de secole împreună români, maghiari, germani, rromi şi alte naţionalităţi.     

 

2. Date despre unitate 

Ø  Istoricul unității

În perioada 1981-1988 a funcționat „Secția de deținere Bistrița”aparținând de Penitenciarul Gherla. În aceasta perioadă, secția era constituită din doua clădiri de deținere cu o capacitate de 750 locuri și unde erau cazați condamnați definitiv, recidiviști și nerecidiviști, cu condamnări până la 10 ani, apți pentru orice munca. Cu acești deținuți s-au efectuat lucrări de construcții, obiective industriale și civile precum și lucrări în agricultură. În anul 1988, ca urmare a Decretelor de amnistie și grațiere a unor pedepse cu închisoarea, Secția Bistrița s-a desființat, rămânând în continuare la IPJ B-N până în 1991 când, prin ordinul M.J. nr.91/C, cu data de 01.05.1991 s-a înființat  Penitenciarul Bistrița.

Ø  Arhitectura clădirilor este una obișnuită, specifică condițiilor de deținere și zonei Ardeal (pentru spatiile administrative).

Ø Profilul penitenciarului – persoane private de libertate incluse în  regimurile semideschis şi deschis.

Ø Activități desfășurate cu deținuții: producție la puncte de lucru exterioare (cu pondere a lucrărilor în construcții civile), punct de lucru interior; deservire a unității; în folosul comunității; cultural educative, sportive și religioase, de intervenţie psihosocială.

Ø Organizații, asociații, fundații naționale și instituţii de stat  cu  care penitenciarul  are o colaborare mai semnificativa: Fundația Cercetașii  Bistrițeni, Centrul  Creștin  de  Reintegrare  Socială  ,,Onisim”,  Serviciul  Umanitar  Pentru Penitenciare, Asociația Pro Apărarea   drepturilor  Omului  Bistrița,   Asociația Misiunea Crestină ,,Triumful  Speranței”  pentru integrarea  în   societate   a  deținuților   din   România,   Asociația  AFI-PROFAMILIA,  Inspectoratul   Școlar Județean Bistrița-Năsăud,  Direcția  Generală  de   Asistenta Sociala  și Protecția Copilului, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud, Partida Romilor Pro Europa Bistrița-Năsăud, Serviciul de Probațiune.

Programe aflate în derulare: 

1. Programe  de Educație: INSTAD  (adaptarea instituționalizată  a persoanelor aflate  în  custodie  penitenciară),   Programul de educație pentru viata de familie, Programul de educație civică, Programul de educație juridică,  Programul de cultură generală „Universul cunoaşterii”, Programe de educaţie moral – religioasă, Program de educație pentru sănătate, ALFAZ (alfabetizarea deținuților), A  DOUA  ȘANSĂ    (completarea   nivelului  de  școlarizare    ciclul   primar),  HOBBY (sculptură, pictură, goblen), EDUCOSPORT (competiții și concursuri sportive), Programe de calificare/recalificare profesională, Terapia prin teatru, Educație și asistență religioasă.

2. Programe de Asistență Socială: Programul de dezvoltare a abilităţilor parentale, Programul de dezvoltare a abilităţilor sociale, Program de menţinere/dezvoltare a relaţiilor cu mediul de suport „Pentru familie și societate”, Programul de prevenţie a violenţei domestice, Grupul de progres, creştere şi dezvoltare „Începe acum, cu ceea ce ai!”, Grupul de intervenţie „În acord sau în dezacord cu ceilalţi”, Grupul de socializare „Diferenţa între generaţii…clişeu?”, Programul de pregătire pentru liberare, Programe de asistență socială derulate de colaboratori externi – ”O zi cu tata”, ”O mână întinsă spre tine”.

 3. Programe de Intervenție Psihologică: Programul destinat persoanelor cu conduită agresivă, Programul destinat persoanelor cu afecţiuni psihice,  Programul destinat persoanelor cu antecedente de dependenţă de alcool, Programul destinat foştilor consumatori de droguri,   Program de intervenţie psihologică specifică destinată dependenţei (jocuri, adicţii, alcool), Program de intervenţie psihologică specifică pentru diminuarea impulsivităţii,  Programul de asistenţă psihologică generală „Autocunoaştere şi dezvoltare personală”,  Proiect de activitate pentru restructurare atitudinală și dezvoltarea gândirii critice – ”Alegerile personale îți marchează viața”,  Proiect de activitate pentru diminuarea comportamentului agresiv și a violenței, Proiect destinat persoanelor private de libertate cu afecțiuni psihice.   

 

3. Posibilitățíle unitățíi de a caza oaspeți:

    În prezent unitatea nu are posibilitatea de a caza oaspeți.

4. Cele mai reprezentative zone turistice aflate în apropierea unității:

   Sîngeorz-Băi.   Stațiunea   balneoclimaterică    se   afla    situata  la  50 Km   față

de  Bistrița,  pe   valea   Someșului Mare și  se  poate ajunge atât pe sosea  asfaltată

cât  și pe cale ferată.  Orașul  este   renumit  prin     apele    minerale   carbogazoase, 

slab  feruginoase, bicarbonate,   cloro-sodice,   calcice   și    magneziene, prin baza  de   tratament  din   incinta  Hotelului HEBE,  precum  și   prin   așezarea sa deosebit de pitorească de la poalele Munților Rodnei.  Tratamentele  care  se  fac sunt pentru   afecțiuni   ale   tubului digestiv, afecțiuni hepato-biliare, boli  de  nutriție și de metabolism,  afecțiuni  ale căilor  respiratorii,   reumatice  cronice,  vasculare, alergii, nevroza astenica. Hotelul cu baza de tratament are la dispoziție 439 de camere ce însumează 880 paturi . Pentru cazarea turiștilor, stațiunea  mai dispune de multiple vile și un hotel cu 600  locuri.

Ø Colibița. Barajul hidroenergetic construit într-o depresiune dintre Munții Bârgăului și Munții Călimani, la 50 Km distanta fata de Bistrița, se constituie într-o atracție  turistică irezistibilă și nu întîmplător zona este recunoscută ca „Perla” sau „Poarta Călimanilor”.  Calea de comunicație este pe sosea asfaltată și parțial betonată, prin  Bistrița Bârgăului. Posibilitățile de cazare sunt deocamdată la case sau vile din rețeaua agroturismului, iar în perspectivă, se va da în folosintță un hotel cu aproximativ 200 locuri și care va fi preluat de ministerul Turismului și Sportului. Aici se poate pescui sau practica sporturi de apa (nautice) în lacul de acumulare, ori face drumeții în împrejurimi.

Ø Piatra Fântânele. Localitatea este situată la hotarul dintre Transilvania și Moldova și la distanță de 60 Km  fata de Bistrița.  Aici, într-un loc de belvedere, dominând munții din jur, se află Hotelul castel DRACULA, care prin alura medievală reface misterul  acțiunii  țesute de scriitorul Bram Stocker în romanul „Dracula”. Turiștii însetați de frumuseți pot admira dând ocol cu privirea Munții Călimani, magurele Bârgăului, creasta Munțiilor Rodnei și culmea domoală a Suhardului. În timpul iernii se poate practica sky-ul pe pârtia din apropierea hotelului, care este dotat cu telescaun. Hotelul mai are un teren propriu de handbal, minifotbal, tenis și bazin cu apă pe timpul verii.  La subsolul hotelului este amenajat „Cavoul lui Dracula”. Hotelul dispune de 140 locuri de cazare. Calea de comunicație este pe D.N. 17. Această zonă se mai impune prin climatul tonic stimulativ, cu aer puternic ozonat si cel mai mare conținut de iod din atmosfera din întreaga țară. Alte atracții turistice din județ și distanțe fata de Bistrița: Casa memorială „George Coșbuc în localitatea Coșbuc, – 40 Km; Casa memorială „Liviu Rebreanu” în localitatea cu același nume -23 Km; Biserica evanghelică din Herina, construită între anii 1250-1260 – 18 Km; la Izvoarele Tăușoarelor – 48 Km, se poate explora cea mai lungă peștera din Romania (16 Km. Lungime și 360 m adancime); în Munții Călimani se afla Dealul Negru, unul dintre cele mai  faimoase locuri de vânătoare din România – 20 Km; Parcul dendrologic din Arcalia – 17 Km .

 

Conform deciziei 323/12.02.2009 modificată şi completată prin decizia 430/02.06.2009 a directorului general al A.N.P. unitatea noastră a fost profilată pe ţinerea în custodie a condamnaţilor definitivi din regimul semideschis şi deschis.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.