Astăzi 23-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

10.07.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 1 post vacant de asistent medical (medicină generală) din sectorul medical – la Penitenciarul Bistrița

 

REZULTATE FINALE – proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

 

Rezultate proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

 

Barem de evaluare și notare proba scrisă 

 

Planificare proba scrisă

 

Rezultate probă interviu

 

Planificare probă interviu

 

Rezultate proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

 

 

Planificare proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

 

Calendar estimativ derulare probe concurs asistent medical generalist 

 

TABEL VERIFICARE DOSARE DE CONCURS (DIN PUNCT DE VEDERE AL ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR „APT” PSIHOLOGIC ȘI „APT” MEDICAL ȘI AL EXISTENȚEI DOVEZII DE ACHITARE A TAXEI DE CONCURS)

 

Rezultate finale testarea psihologică

 

Rezultate inițiale testare psihologică pentru perioada 08.11.2023 – 09.11.2023

 

 Planificare testare psihologica Agent asistent medical (generalist) 08.11 – 09.11.2023

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu exceptia conditiilor apt psihologic si apt medical)

 

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.