Astăzi 23-05-2024 sunt: 351 persoane private de libertate

Informatii de interes public

Solicitare informații, Legislație

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Buget din toate sursele de venituri

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Declarații de avere și de interese

Formulare tip

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr.544/2001

Lista-cuprinzand-informatiile-de-interes-public

Lista-cuprinzand-categoriile-de-documente-emise-si-sau-gestionate

 

Documentația necesară pentru obținerea acordului de derulare a cercetării științifice în mediul penitenciar:

Pentru accesul în penitenciar, în vederea efectuării unui studiu / cercetare științifică, sunt necesare următoarele documente, indiferent de modalitatea de realizare a acesteia (online sau față în față):

  • solicitare scrisă, care să cuprindă date de identificare și date de contact ale solicitantului, calitatea în care solicită accesul, instituția de învățământ la care este afiliat, titlul cercetării, scopul pentru care solicită accesul;
  • copie după actul de identitate;
  • adeverință eliberată de către instituția universitară, care să ateste anul şi forma de învățământ;
  • Declarație personală privind respectarea confidențialității datelor furnizate și GDPR pentru realizarea cercetării științifice în format on-line (Anexa 1.a) sau față în față (Anexa 1.b);
  • Aviz de etica cercetării (obținut de la o Comisie de Cercetare Etică, în cazul cercetătorilor) sau Declarația privind respectarea principiilor etice în realizarea cercetării (completată de către coordonator, în cazul studenților și al masteranzilor) (Anexa 2);
  • Protocol de cercetare (în cazul studenților și al masteranzilor avizat de către coordonator/investigatorul principal);
  • Consimțământ informat (Anexa 3) și Formular de acceptare (Anexa 4);
  • instrumentele de cercetare utilizate de către solicitant (ex: fișă demografică, chestionare, ghid de interviu etc).

Ghid pentru Protocol cerecetare

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.