Astăzi 23-05-2024 sunt: 351 persoane private de libertate

10.07.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 1 post vacant de asistent medical (medicină generală) din sectorul medical – la Penitenciarul Baia Mare

Anunț rezultate finale

Rezultate proba scrisa

Barem definitiv de evaluare și notare proba scrisă – afișat în data de 01.02.2024, ora 16:00

Rezultate soluționare contestații barem de evaluare și notare proba scrisă

Barem de evaluare și notare – afișat în data de 31.01.2024, ora 15:50

Planificare proba scrisă – afișat în data de 30.01.2024

Proces-verbal rezultate proba interviului – afișat în data de 30.01.2024

Planificare proba interviului – afișat în data de 29.01.2024

Proces-verbal rezultate proba practică – afișat în data de 29.01.2024

Planificare proba practică – afișat în data de 26.01.2024

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 26.01.2024

Rezultate verificare dosare de concurs (din punctul de vedere al existenței documentației la dosarul de concurs, al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei de participare la concurs)  – afișat în data de 05.12.2023

Rezultate finale evaluare psihologică – afișat în data de 20.11.2023

Rezultate inițiale evaluare psihologică – afișat în data de 15.11.2023

Planificare evaluare psihologică – afișat în 02.11.2023

Proces verbal verificare dosare de concurs din punctul de vedere al existenţei documentaţiei complete şi al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical – Afișat în 01.08.2023

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.