Astăzi 12-04-2024 sunt: 427 persoane private de libertate

Concursuri în derulare

Precizări testare psihologică
Chestionar COVID
Sursă externă

 

18.03.2024Sursă externăConcurs de ocupare a unui post de agent șef garaj și a unui post de agent tâmplarclick aici

 

01.03.2024 – Sursă externă – Concurs de ocupare a unui post de asistent medical (farmacie) – click aici

 

Anunt privind O.U.G.NR.115/2023 – continuarea/suspendarea procedurilor de ocupare a posturilor scoase la concurs – click aici

 

29.11.2023 – Sursă externă Concurs de ocupare a unui post de medic dentist cu drept de liberă practicăclick aici

 

23.11.2023 – Sursă externă – Concurs de ocupare a 3 posturi de medic rezident în ultimul an/specialist/primar, confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie- Cabinet medical – click aici

 

20.11.2023 – Sursă externă – Concurs de ocupare a două posturi vacante din cadrul sectorului economico-administrativ- ofițer construcții și ofițer achiziții publice – click aici

 

07.08.2023 – Sursa externa – Concurs de ocupare a trei posturi vacante de medic specialist/primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie – click aici

 

12.04.2023 – Sursa externa – Concurs de ocupare a doua posturi vacante de medic specialist/primar in specialitatea medicina generala/medicina de familie click aici

 

07.04.2023 – Sursa externa – Concurs de ocupare a doua posturi vacante din cadrul sectorului economico-administrativ – ofiter constructii si agent conducator autoclick aici

 

06.04.2023 – Sursa externa – Concurs de ocupare a unui post vacant de ofițer psiholog din cadrul sectorului reintegrare socială – click aici

 

05.04.2023 – Sursa externaConcurs de ocupare a 8 posturi vacante de agent în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciarclick aici

 

06.01.2023Sursa externaConcurs de ocupare a unui post de asistent medical generalistclick aici

 

11.11.2022 – Sursa externa – Concurs de ocupare a unui post de ofiter tehnologia informatieiclick aici

 

30.08.2022 – Sursă externă-Concurs de ocupare a unui post de ofițer construcții- click aici

 

19.11.2021 – Sursă externă  – Concurs de ocupare a două posturi de medic cu normă întreagă în specialitatea medicină generală/medicină de familie și a unui post de medic specialist confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie click aici

 

11.11.2021 Sursă externă-Concurs de ocupare a unui post de ofițer construcții și a două posturi de agent construcții- click aici

 

21.09.2021Sursă externa-Concurs de ocupare a unui post de asistent medical igiena- click aici

 

13.09.2021 – Sursă externă – Concurs de ocupare a unui număr de 19 posturi vacante de agent operativ – click aici


09.07.2021 – Sursa externa- Concurs de ocupare , din sursă externă, a două posturi de medic în specialitatea medicină generală/medicină de familie – click aici

18.06.2021 -Sursa externa- Concurs de ocupare a unui număr de 27 posturi vacante de agent operativ – click aici
Sursă internă

27.04.2023Sursa internaConcurs pentru trecerea agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 1 post de ofițer secretariat click aici

 

27.04.2023Sursa internaConcurs pentru trecerea agentilor în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 1 post de ofițer educațieclick aici

 

27.04.2023- Sursă internăConcurs de ocupare a două posturi vacante de conducere, director adjunct (siguranța deținerii și regim penitenciar) și director adjunct (reintegrare socială)click aici

 

23.03.2023 – Sursă internă – Concurs de ocupare a unui post vacant de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar – Șef serviciu (siguranța deținerii) – click aici

 

14.03.2023 Sursă internăConcurs de ocupare a unui post vacant de conducere din cadrul sectorului reintegrare socială- Șef serviciu (asistență psihosocială)click aici

 

28.12.2022Sursă internă Concurs de ocupare a două posturi vacante de conducere din cadrul sectorului economico-administrativ -șef serviciu logistică și șef birou producțieclick aici

 

29.11.2022 – Sursă internăConcurs de ocupare a unui post vacant de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar- director adjunct (siguranța deținerii și regim penitenciar)click aici

 

30.06.2022 – Sursă internă Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 2 posturi (ofițer psiholog, ofițer asistent social) click aici

 

03.06.2022 – Sursă internă – Concurs de ocupare a 2 (două) posturi de vacante de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar- șef tură

 

15.10.2021Sursă internă– Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară- 2 posturi (ofițer psiholog, ofițer asistent social) – click aici
15.10.2021Sursă internă–  Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 1 post de ofițer secretariatclick aici

19.03.2021 – Concurs de ocupare a unui post de conducere (director adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar) – click aici

12.03.2021 – Concurs de ocupare a unui post de conducere (șef secție deținere interioară) –click aici

31.12.2020Concurs de ocupare a 4 posturi de execuție (1 ofițer și 3 agenți) în cadrul aceleiași categorii

Rezultate finale proba scrisă

Rezultate probă scrisă

Barem de evaluare și notare probă scrisă agent (educație) click aici

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

 

Calendar estimativ probe concurs

 

                         – cerere de înscriere

                         – opis documente

 

VIII. Sursă externă- Concurs de ocupare a 2 posturi de medic (1 medic primar, 1 medic specialist) confirmați în specialitatea medicină generală/medicină de familie- 30.10.2020-CLICK AICI

 

 

VII. Sursă externă– Concurs de ocupare a unui post de agent comunicații în cadrul sectorului tehnologia informației și comunicații- 20.10.2020 –CLICK AICI

 

 

VI. Sursă externăConcurs de ocupare a 2 posturi de ofițer psiholog în cadrul sectorului reintegrare socială – 14.10.2020– CLICK AICI

 

 

V. Sursă internă Concurs pentru trecerea agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară- funcții de execuție (4 posturi- ofițer evidență deținuți, ofițer economist, ofițer educație, ofițer resurse umane)- 09.10.2020- CLICK AICI 

 

 

IV. Sursă externă– Concurs de ocupare a 5 posturi (1 ofiter medic veterinar, 1 agent contabil, 1 agent responsabil economic, 1 agent bucătar, 1 agent conducător auto) în cadrul sectorului economico-administrativ- 05.10.2020-CLICK AICI

 

III. Sursă internă– Concurs de ocupare din sursă internă a unui post de medic șef- 30.09.2020-CLICK AICI-finalizat

 

 

II. Sursă externă Concurs de ocupare a 4 posturi de agent în cadrul sectorului medical (2 asistent generalist, 1 asistent igiena, 1 asistent stomatologie)-28.09.2020-CLICK AICI

 

I. Sursă externă-Concurs de ocupare a 15 posturi vacante de agent de poliție penitenciară – 21.09.2020-finalizat

 

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI-agent operativ- afișat în 29.12.2020- click aici

TABEL NOMINAL REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR- agent operativ- afișat în 29.12.2020click aici

MODEL contestație probă scrisă-agent operativ- afișat în 23.12.2020click aici

TABEL NOMINAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ- agent operativ- afișat în 23.12.2020- click aici

BAREM DEFINITIV DE EVALUARE ȘI NOTARE- VARIANTA 2- agent operativ- afișat în 22.12.2020- click aici

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE-VARIANTA 2-agent operativ- afișat în 21.12.2020click aici

PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ- agent operativ- afișat în 19.12.2020click aici

TABEL NOMINAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU-agent operativ- afișat în 19.12.2020click aici

PLANIFICAREA CANDIDAȚILOR LA PROBA INTERVIULUI- agent operativ- afișat în 15.12.2020 click aici

TABEL NOMINAL REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI- agent operativ- afișat în 15.12.2020click aici

PLANIFICARE PROBĂ PRACTICĂ DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI- agent operativ- afișat în 13.12.2020 click aici

TABEL NOMINAL REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA SPORTIVĂ- agent operativ -afișat în 13.12.2020click aici

TIPIZAT CHESTIONAR COVID- la fiecare probă de concurs candidații se vor prezenta cu chestionarul COVID completat-afișat în 07.12.2020-click aici

PLANIFICARE PROBĂ SPORTIVĂ-agent operativ-afișat în 07.12.2020click aici

CALENDARUL ESTIMATIV AL DERULĂRII PROBELOR DE CONCURS -agent operativ- afișat în 07.12.2020click aici

VERIFICARE DOSARE (din punct de vedere al îndeplinirii condiției ,,apt” psihologic și ,,apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs) – afișat în 04.12.2020- click aici

REZULTATE FINALE testare psihologică- agent operativ- afișat în 20.11.2020 (termen depunere fișă medicală și dovada achitării taxei: 03.12.2020, ora 16:00)- click aici

REZULTATE CONTESTAȚII testare psihologică- agent operativ- afișat în 20.11.2020- click aici

REZULTATE INIȚIALE testare psihologică- agent operativ- afișat în 13.11.2020- click aici

Planificare testare psihologică- agent operativ- Seria II- afișat în 06.11.2020click aici

Planificare testare psihologică- agent operativ-Seria I- afișat în 30.10.2020click aici

Precizări testare psihologică-click aici

Chestionar COVID-click aici

Rezultate – verificare dosare candidați înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ,,apt” psihologic și ,,apt” medical- afișat în 14.10.2020click aici

Anunț de ocupare a 15 posturi de agent operativ de poliție penitenciară (bărbați)-CLICK AICI
Documente tipizate – cerere de înscriere, declaratie pe proprie răspundere, opis cu documente cuprinse în dosarul de candidat, adeverinta medicala,
Anexa nr. 1 – condițiile  specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, bibliografia și tematica de concurs-CLICK AICI
Anexa nr. 2 – prezentare generală a posturilor scoase la concurs-CLICK AICI
Anexa nr. 3- normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu-CLICK AICI
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.