Astăzi 13-04-2024 sunt: 427 persoane private de libertate

06.01.2023-Sursa externa-Concurs de ocupare a unui post de asistent medical generalist

 

Rezultate finale concurs-afișat în data de 17.05.2023

Rezultate proba scrisă- afișat în data de 12.05.2023

Barem de evaluare si notare probă scrisă – afișat în data de 10.05.2023

Planificare proba scrisă – afișat în data de 09.05.2023

Rezultate proba interviu – afișat în data de 09.05.2023

Planificarea probei de interviu – afișat în data de 08.05.2023

Rezultate proba practica de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu – afișat în data de 08.05.2023

Planificarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu – afișat în data de 04.05.2023

Calendar estimativ derulare probe concurs – afișat în data de 04.05.2023

Verificare dosare concurs – afișat în data de 04.05.2023

Rezultate finale testare psihologică – afișat în data de 21.04.2023

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 21.04.2023

Rezultate inițiale testare psihologică – afișat în data de 13.04.2023

Planificare testare psihologică – afisat în data de 30.03.2023

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ,,apt,, psihologic și ,,apt,, medical)-afisat in data de 01.02.2023 

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.