Astăzi 23-04-2024 sunt: 427 persoane private de libertate

05.04.2023 – Concurs- sursa externa -8 posturi vacante de agent in sectorul siguranta detinerii si regim penitenciar

Rezultate finale concurs – afișat în data de 27.09.2023
Tabel rezultate probă scrisă – afișat în data de 22.09.2023
Barem de evaluare și notare subiecte- Varianta 2- afișat în data de 20.09.2023
Barem de evaluare și notare subiecte -afișat în data de de 20.09.2023
Planificarea candidaților la proba scrisă – afișat în data de 19.09.2023
Tabel rezultate probă interviu – afișat în 19.09.2023
Planificarea candidaților la proba interviului – afișat în data de 18.09.2023
Tabel rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 18.09.2023
Planificarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 17.09.2023
Tabel cu rezultatele obținute la proba sportivă – afișat în data de 17.09.2023
Planificarea probei sportive pentru evaluarea performanței fizice- afișat în data de 07.09.2023
Calendarul estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 07.09.2023
Rezultate verificare dosare concurs (din punct de vedere al îndeplinirii condiției ,,apt,, psihologic și ,,apt,, medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs) – afișat în data de 04.09.2023
Rezultate finale testare psihologică – afișat în data de 23.08.2023
Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 23.08.2023
Rezultate inițiale testare psihologică – agent operativ – afișat în data de 17.08.2023

Planificare testare psihologică – afișat în data de 27.07.2023

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ,,apt,, psihologic și ,,apt,, medical) -afișat în data de 03.05.2023

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

  • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.