Astăzi 19-04-2024 sunt: 1454 persoane private de libertate

04.05.2017

 CONCURS FINALIZAT

Rezultatele verificării dosarelor de concurs:

asistent medical (medicină dentară)

Rezultate finale testare psihologică:

asistent medical (medicină dentară)

Rezultate testare psihologică:

asistent medical (medicină dentară)

Planificare testare psihologică:

asistent medical (medicină dentară)

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 1 post vacant, după cum urmează:

–       1 post asistent medical (medicină dentară)

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 24 mai 2017, orele 15:00.

Informații suplimentare la telefon 0257 212661, – Biroul Resurse Umane.

Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

Anunţ şi condiţii generale

Condiţii specifice, tematică, bibliografie şi probele de concurs

← Către pagina principală

27.12.2016

Rezultate finale probă scrisă:

ofiţer (economist)

ofiţer (psiholog)

agent administrativ (bucătar)

Rezultate probă scrisă:

ofiţer (economist)

ofiţer (psiholog)

agent administrativ (bucătar)

Planificare probă scrisă:

ofițer (economist)

ofiţer (psiholog)

agent administrativ (bucătar)

Rezultate probă calculator:

 – ofițer (economist)

ofiţer (psiholog)

agent administrativ (bucătar)

Planificare probă calculator:

ofiţer (economist)

ofiţer (psiholog)

agent administrativ (bucătar)

Rezultat probă interviu:

ofiţer (economist)

ofiţer (psiholog)

agent administrativ (bucătar)

Calendar concurs şi planificare probă interviu:

ofiţer (psiholog)

ofițer (economist)

agent administrativ (bucătar)

Rezultatele verificării dosarelor de concurs:

ofițer (psiholog)

ofițer (economist)

agent administrativ (bucătar)

Rezultate finale testare psihologică:

ofiţer (psiholog)

ofiţer (economist)

agent administrativ (bucătar)

Rezultate testare psihologică:

ofițer (psiholog)

ofițer (economist)

agent administrativ (bucătar)

Planificare testare psihologică:

– ofițer (psiholog) – 15.03.2017, 16.03.2017

ofițer (economist)

– agent administrativ (bucătar) – 02.03.2017  

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofiter si agenti de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 4 posturi vacante, după cum urmează:

 • 2 posturi ofiter (psiholog)
 • 1 post ofiter (economist)
 • 1 post agent administrativ (bucatar)

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 17 ianuarie 2017, orela 15:00.

Informații suplimentare la telefon 0257 212661, – Biroul Resurse Umane.

Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

← Către pagina principală

21.12.2016

Rezultate contestații:

agent operativ

Rezultate finale probă scrisă:

ofiţer (asistent social)

agent tehnic principal (registrator)

–  agent operativ principal (educatie)

–  agent administrativ  (magaziner)

agent operativ

Rezultate probă scrisă:

      – ofiţer (asistent social)

      – agent tehnic principal (registrator)

agent operativ principal (educatie)

agent administrativ principal (magaziner)

      – agent operativ

Planificare proba scrisa:

      – ofiţer (asistent social)

      – agent tehnic principal (registrator)    

agent operativ principal (educatie)

      – agent administrativ principal (magaziner)

agent operativ

Rezultate proba calculator:

      – ofiţer (asistent social)

–  agent tehnic principal (registrator)

agent operativ principal (educatie)

      – agent administrativ principal (magaziner)

agent operativ

Planificare probă calculator:

     – ofiţer (asistent social)

agent tehnic principal (registrator)

agent operativ principal (educatie)

      – agent administrativ principal (magaziner)

agent operativ

Rezultate probă sportivă:

agent operativ

Planificare probă sportivă:

– agent operativ: barbati: femei

Rezultate probă interviu:

        – ofiţer (asistent social)

agent tehnic principal (registrator)

agent operativ principal (educatie)

        – agent administrativ principal (magaziner)

agent operativ

Calendar concurs şi planificare probă interviu:

ofiţer (asistent social)

agent operativ

agent tehnic principal (registrator)

agent operativ principal (educaţie)

agent administrativ principal (magaziner)

Rezultatele verificării dosarelor de concurs:

ofițer (asistent social)

agent operativ

agent tehnic principal (registrator)

agent operativ principal (educaţie)

agent administrativ principal (magaziner)

agent tehnic principal (spălătorie)

Rezultate finale testare psihologică:

ofiţer (asistent social)

agent operativ 

agent tehnic principal (registrator)

agent operativ principal  (educație)

agent administrativ principal (magaziner)

agent tehnic principal (spălătorie)

Rezultate testare psihologică:        

          ofițer (asistent social)

–  agent operativ

–  agent tehnic principal (registrator)

agent operativ principal (educație)

agent administrativ principal (magaziner)

agent tehnic principal (spalatorie)

Planificare testare psihologică:

– ofițer principal I (asistent social) – 15.03.2017, 16.03.2017

– agent operativ – 02.03.2017, 03.03.2017

– agent tehnic principal I (registrator) – 03.03.2017

– agent operativ principal I (educație) – 03.03..2017

– agent administrativ principal I (magaziner) – 02.03.2017

– agent tehnic principal I (spălătorie) – 03.03.2017

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 14 posturi vacante, după cum urmează:

 • 1 post ofiter principal I (asistent social)
 • 7 posturi agent operativ (bărbaţi)
 • 2 posturi agent operativ (femei)
 • 1 post agent tehnic principal I (registrator)
 • 1 post agent operativ principal I (educatie)
 • 1 post agent administrativ principal I (magaziner)
 • 1 post agent tehnic principal I (spalatorie)

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 12 ianuarie 2017, orela 15:00.

Informații suplimentare la telefon 0257 212661, – Biroul Resurse Umane.

Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

← Către pagina principală

22.11.2016

Concurs angajare sursă externă – un post ofiţer psiholog

REZULTATE FINALE PROBA SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAŢII PROBA SCRISĂ

 REZULTATE PROBA SCRISĂ

 BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE VARIANTA 2

 PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ

 REZULTATE PROBĂ INTERVIU

 PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU

 REZULTATE PROBA PRACTICĂ

CALENDAR ESTIMATIV 

 PLANIFICARE  PROBA PRACTICĂ

   REZULTATE ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR PRIVIND CONDIŢIILE ,,APT ” PSIHOLOGIC, ,,APT” MEDICAL ŞI AL EXISTENŢEI DOVEZII DE ACHITARE A TAXEI DE CONCURS    OFIŢER PSIHOLOG (sursă externă)

 REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

 REZULTATE CONTESTAŢII TESTARE PSIHOLOGICĂ

 REZULTATE INIŢIALE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ

 Planificare testare psihologică

Rezultatele în urma solutionarii contestatiilor la verificarea dosarelor cu excepţia condiţiilor „apt psihologic” şi „apt medical”

 Rezultatele în urma verificării dosarelor cu excepţia condiţiilor „apt psihologic” şi „apt medical”

( mai jos anunţul cu postul scos la concurs şi condiţiile de participare postat în 14.10.2020 )

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-unor-posturi-din-sectorul-reintegrare-sociala/

Concurs angajare sursă externă, agenţi de poliţie penitenciară (studii medii) în sectorul medical, 7 de posturi alocate Penitenciarului Arad (6 asistent medical + 1 asistent igienă) – perioadă nedeterminată (mai jos anunţul pe centre de concurs postat in 28.09.2020)

NOU !!! PLANIFICARE INTERVIU

NOU !!! REZULTATE PROBA PRACTICĂ

 PLANIFICARE LA PROBA PRACTICĂ

 CALENDAR ESTIMATIV DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

  Candidaţii declaraţi ,,APT” psihologic vor depune (adeverință medicală conform tipizatului) completată de către medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după   depunerea adeverinţei completate de către medicul de familie. 

    REZULTATE ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR PRIVIND CONDIŢIILE ,,APT ” PSIHOLOGIC, ,,APT” MEDICAL ŞI AL EXISTENŢEI DOVEZII DE ACHITARE A TAXEI DE CONCURS  

   TABEL REZULTATE ASISTENT MEDICAL GENERALIST           TABEL REZULTATE ASISTENT MEDICAL IGIENĂ

  Tabel cu rezultatele finale la testarea psihologică – asistent medical igienă  

  Tabel cu rezultatele finale la testarea psihologică – asistent medical generalist

 Tabel cu rezultatele obţinute după soluţionarea contestaţiilor -asistent medical generalist

 Tabel cu rezultatele iniţiale la testarea psihologică-asistent medical generalist (link-ul mai jos)

 Tabel cu rezultatele iniţiale la testarea psihologică-asistent medical igiena (link-ul mai jos)

MODEL CONTESTAŢIE 

 Planificare la testarea psihologică (link-ul mai jos)

Rezultatele în urma verificării dosarelor cu excepţia condiţiilor ,,apt psihologic” şi ,,apt medical” (link-ul mai jos)

Asistent medical generalist  Asistent medical igienă

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-122-posturi-agent-in-sectorul-medical/

Concurs angajare sursă externă, agenţi de poliţie penitenciară (studii medii) în sectorul operativ, 47 de posturi pentru bărbaţi – perioadă nedeterminată Candidaţii declaraţi ,,APT” psihologic vor depune (adeverință medicală conform tipizatului) completată de către medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de către medicul de familie.   IMPORTANT !!! Candidaţii planificaţi la proba practică vor avea asupra lor chestionarul COVID completat (tipizat)   21.  NOU !!! REZULTATE FINALE   20.  NOU !!! REZULTATE CONTESTAŢII PROBA SCRISĂ   19.  MODEL CONTESTAŢIE PROBA SCRISĂ   18.    REZULTATE INIŢIALE LA PROBA SCRISĂ   17.  NOU !!!  ERATĂ LA CALENDARUL ESTIMATIV   16.  VARIANTA 1/BAREM DE CORECTARE ŞI EVALUARE VARIANTA 1 (Publicat astăzi 14.01.2021 la ora 20:30)   15.  PLANIFICARE LA PROBA SCRISĂ   14.  REZULTATE PROBA INTERVIULUI    ERATĂ LA CALENDARUL ESTIMATIV    13.  PLANIFICARE LA PROBA INTERVIULUI    12.  REZULTATE PROBA PRACTICĂ    11.  BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE A PROBEI PRACTICE Varianta 5 Varianta 4 Varianta 7 VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3   10.  PLANIFICARE PROBA PRACTICĂ      9.  REZULTATE PROBA SPORTIVĂ     8. PLANIFICARE LA PROBA SPORTIVĂ     7. CALENDAR ESTIMATIV DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI     6.  REZULTATE ÎN URMA VERIFICĂRII DOSARELOR PRIVIND CONDIŢIILE ,,APT ” PSIHOLOGIC, ,,APT” MEDICAL ŞI AL EXISTENŢEI DOVEZII DE ACHITARE A TAXEI DE CONCURS     5.  REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ       4. REZULTATE CONTESTAŢII TESTARE PSIHOLOGICĂ PENTRU :

 1.     REZULTATE INIŢIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Model contestaţie testare psihologică     2. PROGRAMĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

 1. Anunţ angajare din sursă externă din 21.09.2020

Anexa nr.1   Anexa nr.2    Anexa nr. 3Cerere de înscriere   Declaraţie     Opis Rezultatele în urma verificării dosarelor cu excepţia condiţiilor ,,apt psihologic” şi ,,apt medical” (15.10.2020) – termen contestaţie 24 oreAngajare din sursă externă, fără concurs, pe perioadă determinată de 6 (șase)  luni, a 6 (șase) posturi de asistent medical, 1 post asistent medical (igienă) – personal civil contractual și 6 (șase) posturi agent operativ – polițist de penitenciareREZULTATE FINALE PROCEDURĂ ANGAJARE FĂRĂ CONCURS ÎN SECTORUL OPERATIV (perioadă determinată – 6 luni)REZULTATE FINALE PROCEDURĂ ANGAJARE FĂRĂ CONCURS ÎN SECTORUL MEDICAL (perioadă determinată – 6 luni)Planificare interviu sector operativ – 13.05.2020 (SERIA II)Rezultate testare psihologică (din data de 12.05.2020 SERIA III )Planificare interviu sector operativ – 13.05.2020 ( SERIA I)Rezultate testare psihologică (din data de 12.05.2020 SERIA II)Planificare interviu sector operativ ( 12.05.2020 – SERIA II)Rezultate testare psihologică (din data de 12.05.2020 SERIA I )Programare testare psihologică (SERIA II din 12.05.2020) – Centrul TimișoaraPlanificare interviu sector operativ – (SERIA I DIN 12.05.2020)Rezultate testare psihologică (din datele de 10.05 şi 11.05.2020)Tabel rezultate cadidaţi în urma verificării dosarelorProgramare testare psihologică – agenți operativi  (SERIA I din data de 12.05.2020)Tabel cu candidaţii planificaţi pentru susţinerea interviului pentru 6 (şase) posturi de asistenţi medicali 12.05.2020 Tabel cu rezultatele selectării dosarelor pentru procedura de încadrare fără concurs a 6 (șase) posturi de asistenți medicali (medicină generală)Programare testare psihologică sursă externa 11.05.2020 – Centrul TimișoaraProgramare testare psihologică sursă externa 10.05.2020 – Centrul Timișoara

Anunţ angajare din sursă externă 07.05.2020

                         2018

  – 24.07.2018 – Concurs de ocupare a 17 posturi de agent operativ din unitățile penitenciare

08.06.2018 – Concurs de ocupare a 59 posturi de ofiţer în domeniul economico – administrativ

                 11.07.2017

             CONCURS FINALIZAT

Rezultate finale proba scrisă:

Agent tehnic (educatie)

Ofițer (sănătate și securitate în muncă)

Agent (asistent medical – medicină dentară)

Agent operativ (bărbați și femei)

Agent administrativ (magaziner)

Ofiter (inginer agronom)

Ofițer (educator)

Rezultate contestații:

Ofițer ( sănătate și securitate în muncă)

 Agent operativ (barbati si femei )

Ofițer (educator)

Rezultate probă scrisă:

– Agent tehnic ( educatie)

Ofițer (sănătate și securitate în muncă)

Agent (asistent medical – medicină dentară)

Agent administrativ (magaziner)

Ofițer (inginer agronom)

Ofiter (educator)

Agent operativ (bărbați și femei)

Planificare probă scrisă:

– Agent tehnic (educatie)

Agent (asistent medical – medicină dentară)

Ofiter (sănătate și securitateîn muncă)

-Agent administrativ (magaziner)

-Ofiter (inginer agronom)

 Agent operativ (barbati si femei)

Ofițer (educator)

Rezultate probă practică:

Agent (asistent medical – medicină dentară)

Planificare probă practică:

Agent (asistent medical – medicină dentară)

Rezultate probă calculator:

– Agent tehnic (educatie)

Ofiter (sănatate și securitate în muncă)

Agent (asistent medical – medicină dentară)

-Agent administrativ (magaziner)

-Ofiter (inginer agronom)

– Agent operativ (barbati si femei)

Ofițer (educator)

Planificare probă calculator:

Agent tehnic (educatie)

Ofițer (sănătate și securitate în muncă)

Agent ( asistent medical – medicină dentară)

Agent administrativ (magaziner)

Ofițer (inginer agronom)

Ofițer (educator)

Agent operativ (bărbați și femei)

Rezultate probă sportivă:

Agent operativ (bărbați și femei)

Planificare probă sportivă:

Agent operativ (femei)

Agent operativ (bărbați)

Rezultate probă interviu:

Agent tehnic (educație)

Ofițer (sănătate și securitate în muncă)

– Agent ( asistent medical – medicină dentară)

– Ofițer psiholog (resurse umane)

Ofițer (inginer agronom)

Agent administrativ (magaziner)

Ofițer (educator)

Agent operativ (bărbați și femei)

Planificare probă interviu:

Agent (asistent medical – medicină dentară)

Ofițer (sănătate și securitate în muncă)

Ofiter psiholog (resurse umane)

Ofiter (inginer agronom)

Ofițer (educator)

Agent operativ (bărbați și femei)

Agent tehnic (educație)

Agent administrativ (magaziner)

Calendar concurs:

Agent (asistent medical – medicină dentară)

Ofițer (sănătate și securitate în muncă)

Ofiter psiholog (resurse umane)

Ofițer (educator)

Ofițer (inginer agronom)

Agent operativ (bărbați și femei)

Agent tehnic (educație)

Agent administrativ (magaziner)

Rezulatele verificării dosarelor de concurs:

Ofițer (sănătate și securitate în muncă)

Ofițer (inginer agronom)

Ofițer (educator)

Agent (asistent medical – medicină dentară)

Agent operativ (bărbați și femei)

Agent tehnic (educație)

Agent administrativ (magaziner)

Agent tehnic (instalator)

Agent tehnic (instalator-spălătorie)

Rezultate finale testare psihologică:

Ofiter (sănătate și securitate în muncă)

Ofiter (educator)

Ofiter (inginer agronom)

Agent (asistent medical-medicină dentară)

Agent operativ (bărbați)

Agent operativ (femei)

Agent tehnic (educație)

Agent administrativ (magaziner)

Agent tehnic (instalator)

Agent tehnic (instalator-spălătorie)

Rezultate testare psihologică:

Ofiter (sănătate și securitate în muncă)

Ofiter (educator)

Ofiter (inginer agronom)

Agent (asistent medical-medicină dentară)

Agent operativ (bărbați)

Agent operativ (femei)

Agent tehnic (educație)

Agent administrativ (magaziner)

Agent tehnic (instalator)

Agent tehnic (instalator-spalatorie)

Planificare testare psihologică:

Ofiter (sănătate și securitate în muncă)

Ofiter (educator)

Ofiter (inginer agronom)

Agent (asistent medical – medicina dentara)

– Agent operativ (bărbați): 20.09.2017, 21.09.2017; 25.09.2017

– agent operativ (femei) : 25.09.2017 , 26.09.2017 ,

Agent tehnic (educatie)

Agent administrativ (magaziner)

agent tehnic (instalator)

Agent tehnic (instalator-spalatorie)

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofiteri si agenti de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 23 posturi vacante, după cum urmează:

 • 1 post ofiter (sănătate si securitate în muncă) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post ofiter psiholog (resurse umane) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post ofiter (educator) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post ofiter (inginer agronom) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post agent (arhivă si secretariat) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post agent (asistent medical – medicină dentară) – CONCURS FINALIZAT
 • 10 posturi agent operativ (barbati) – CONCURS FINALIZAT
 • 2 posturi agent operativ (femei) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post agent tehnic (educatie) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post agent administrativ (magaziner) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post agent tehnic (electrician) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post agent tehnic (instalator) – CONCURS FINALIZAT
 • 1 post agent tehnic (instalator-spalatorie) – CONCURS FINALIZAT

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 01 august 2017, orele 15:00.

Informații suplimentare la telefon 0257 212661, – Biroul Resurse Umane.

Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

ANUNȚ      04.07.2017 

                    CONCURS FINALIZAT        

Rezultate finale probă scrisă:

agent administrativ (achiziţii publice)

Rezultate probă scrisă:

agent administrativ (achizitii publice)

Planificare probă scrisă:

agent administrativ (achiziţii publice)

Rezultate probă calculator:

 agent administrativ (achiziţii publice)

Planificare probă calculator:

agent administrativ (achizitii publice)

Rezultate probă interviu:

agent administrativ (achizitii publice)

Planificare probă interviu:

agent administrativ (achiziții publice)

Calendar concurs:

agent administrativ (achiziții publice)

Rezulatele verificării dosarelor de concurs:

agent administrativ (achiziții publice)

Rezultate finale testare psihologică:

agent administrativ (achiziții publice)

Rezultate testare psihologică:

agent administrativ (achiziţii publice)

Planificare testare psihologică:

–  agent administrativ (achiziții publice)

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 1 post vacant, după cum urmează:

 • 1 post agent administrativ (achizitii publice)

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 25 iulie 2017, orele 15:00.

Informații suplimentare la telefon 0257 212661, – Biroul Resurse Umane.

Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

 

ANUNȚ    30.03.2017

CONCURS FINALIZAT

Rezultate finale proba scrisă:

agent tehnic (conducător auto)

agent operativ (evidență deținuți)

agent tehnic (electrician)

agent operativ (bărbaţi)

Rezultate contestaţii:

agent operativ (evidență deținuți)

agent operativ (bărbaţi)

Rezultate proba scrisă:

agent tehnic (conducator auto)

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent tehnic (electrician)

agent operativ (bărbaţi)

Planificare probă scrisă:

agent tehnic (conducator auto)

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent tehnic (electrician)

agent operativ (bărbaţi)

Rezultate probă calculator:

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent tehnic (electrician)

agent operativ (bărbaţi)

Planificare probă calculator:

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent tehnic (electrician)

agent operativ (bărbaţi)

Rezultate probă sportivă:

agent operativ (bărbaţi)

Planificare probă sportivă:

agent operativ (bărbaţi)

Rezultate probă interviu:

–  agent tehnic (conducator auto)

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent operativ (bărbaţi)

agent tehnic (electrician)

 Planificare probă interviu:

Erata agent tehnic (conducator auto)

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent tehnic (conducător auto)

agent operativ (bărbaţi)

agent tehnic (electrician)       

Calendar concurs:

Erata agent tehnic (conducator auto)

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent tehnic (conducător auto)

agent operativ (bărbaţi)

agent tehnic (electrician)

Rezulatele verificării dosarelor de concurs:

agent operativ (evidenţă deţinuţi) 

agent tehnic (conducător auto)

agent operativ (bărbaţi)

ofiţer (inginer agronom)

agent tehnic (instalator)

agent tehnic (electrician)

Rezultate finale testare psihologică :

ofiţer (inginer agronom)

agent tehnic (instalator)

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent tehnic (conducător auto)

agent operativ (bărbaţi)

agent tehnic (electrician)

Rezultate testare psihologică :

agent tehnic (instalator)

ofiţer (inginer agronom)

agent tehnic (conducător auto)

agent operativ (evidenţă deţinuţi)

agent operativ (bărbaţi)

agent tehnic (electrician)

Planificare testare psihologică:

       – agent tehnic (instalator)

ofiţer (inginer agronom)

– agent tehnic (conducător auto): 15.05.2017 ; 16.05.2017

        – agent operativ (evidenţă deţinuţi)

– agent operativ: 10.05.2017; 11.05.2017; 12.052017

agent tehnic (electrician)

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofiter si agenti de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 18 posturi vacante, după cum urmează:

 • 10 posturi de agent operativ (bărbați)
 • 1 post de agent operativ (evidență deținuți)
 • 1 post de ofițer (inginer agronom)
 • 1 post de agent tehnic (electrician)
 • 1 post de agent tehnic (instalator)
 • 1 post de agent tehnic (instalator) – spălătorie
 • 3 posturi de agent tehnic (conducător auto)

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 21 aprilie 2017, orele 15:00.

Informații suplimentare la telefon 0257 212661, – Biroul Resurse Umane.

Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

Rezultate contestaţii:

agent operativ

Rezultate finale probă scrisă

agent administrativ (casierie)

agent operativ

agent tehnic ( conducator auto) 

Rezultate probă scrisă:

agent administrativ (casierie)

agent operativ

agent tehnic (conducător auto)

Planificare probă scrisă:

agent administrativ (casierie)

agent operativ

Rezultate probă calculator :

        agent administrativ (casierie)

agent operativ

Planificare probă de calculator:

agent administrativ ( casierie) 

agent operativ

Rezultate probă sportivă:

agent operativ 

Planificare probă sportivă:

– agent operativ: bărbați; femei.

Rezultate probă interviu:

agent administrativ (casierie)

 – agent tehnic (conducător auto)

– agent operativ

Calendar concurs și planificare probă interviu:

agent operativ

           – agent tehnic ( conducător auto)

agent administrativ (casierie) 

Rezultatele verificării dosarelor de concurs:

agent operativ

agent tehnic ( conducător auto) 

agent administrativ (casierie)

Rezultate finale testare psihologică:

agent operativ 

agent administrativ (casierie) 

agent tehnic (conducător auto) 

Rezultate testare psihologicâ:

agent operativ

agent administrativ (casierie)

agent tehnic ( conducator auto)

Planificare testare psihologică:

– agent tehnic (conducător auto) – 13.02.2017

– agent administrativ (casierie) – 12.02.2017, 13.02.2017

– agent operativ – 11.02.2017, 12.02.2017

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 17 posturi vacante, după cum urmează:

 • 3 posturi agent operativ (femei)
 • 10 posturi agent operativ (bărbaţi)
 • 3 posturi agent tehnic (conducător auto)
 • 1 post agent administrativ (casier)

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

Termen de inscriere: 14 decembrie 2016, ora 15:00.

Informații suplimentare:

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.