Astăzi 23-04-2024 sunt: 669 persoane private de libertate

05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 17 posturi vacante de agent (15 posturi bărbați și 2 posturi femei) din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar

Proces verbal rezultate contestatii

–  Model Contestație proba scrisă !!!

Proces Verbal solutionare contestatie barem de corectare

Planificare probă scrisă !!!

Planificare probă interviu !!!

Planificarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului !!!

Rezultate proba sportivă

Planificare proba sportivă !!!

Calendar estimativ derulare probe concurs 

Rezultate verificare dosare de concurs !!!

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate contestații testare psihologică ⇓

       Rezultate testare psihologică   ⇓

         

         Planificare testarea psihologică ⇓

 

 

 

  • Anunțul de concurs
  • Anexa 1 –  Posturile scoase la concurs
  • Anexa 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa 3 –  Prezentarea generală a postului
  • Anexa 4 – partea I + anexa 4 –  partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

  • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

 

← Către lista de anunturi
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.