Astăzi 29-05-2024 sunt: 669 persoane private de libertate

18.06.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 38 posturi de agent operativ Bărbați și 2 posturi agent operativ Femei

Rezultate finale probă scrisă pentru verificarea cunoștințelor specifice postului – publicat 28.12.2021

Rezultate contestații proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor specifice postului – publicat 28.12.2021

Model contestație !

Rezultate probă scrisă – publicat în 23.12.2021

Barem de corectare la proba scrisă – publicat 17.12.2021

Planificarea probei scrise pentru verificarea cunoștințelor specifice postului – publicat 16.12.2021

Rezultate probă interviu – publicat 16.12.2021

Planificarea probei de interviu – publicat 04.12.2021

Rezultatele probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului -publicat 04.12.2021

Planificarea probei practice de verificarea abilităților de utilizare a calculatorului – publicat 26.11.2021

Rezultate probă sportivă – publicat 26.11.2021

Planificare probă sportivă – publicat 22.11.2021

Calendar estimativ desfășurare probe de concurs – publicat 19.11.2021

Rezultate verificare dosare de concurs (care au / nu au dosarul complet și îndeplinesc / nu îndeplinesc condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei de concurs)

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testarea psihologică:

Model contestație la testarea psihologică

 

Chestionar COVID

Anunt de concurs CLICK AICI!

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea 1 + Anexa nr. 4. – partea 2 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.