Astăzi 20-05-2024 sunt: 669 persoane private de libertate

Penitenciarul Aiud

21.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă 2 posturi de agent în cadrul sectorului economico-administrativ la Penitenciarul Aiud

Rezultate finale probă scrisă:

Agent (fochist) – publicat 15.12.2021

Agent (contabil) – publicat 27.12.2021

Rezultate inițiale probă scrisă:

Agent (contabil) – publicat 22.12.2021

Agent (fochist) – publicat 11.12.2021

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

Agent (contabil) – publicat 20.12.2021

Agent (fochist) – publicat 09.12.2021

Planificare probă scrisă:

Agent (contabil) – publicat 19.12.2021

Agent (fochist) – publicat 08.12.2021

Rezultate probă interviu:

Agent (contabil) – publicat 19.12.2021

Agent (fochist) – publicat 08.12.2021

Planificare probă interviu:

Agent (contabil) – publicat 18.12.2021

Agent (fochist) – publicat 07.12.2021

Rezultate probă de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Agent (contabil) – 18.12.2021

Planificare probă de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Agent (contabil) – 15.12.2021

Calendar estimativ al probelor de concurs:

Agent (contabil) – publicat 15.12.2021

Agent (fochist) – publicat 07.12.2021

 

     Rezultate verificare dosare de concurs (care au / nu au dosarul complet și îndeplinesc / nu îndeplinesc condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei de concurs):

Agent (fochist) – publicat 02.12.2021

Agent (contabil) – publicat 08.12.2021

     Rezultate finale testare psihologică:

Agent (contabil):

Agent (fochist):

     Rezultate contestații testare psihologică:

Agent (contabil):

      Rezultate inițiale testare psihologică:

Agent (fochist):

Agent (contabil):

 

      Planificare testare psihologică:

Agent (fochist)

Planificare testare psihologică 08.11.2021 – publicat 05.11.2021

Agent (contabil)

Planificare testare psihologică 08 – 09.11.2021 – publicat 05.11.2021

 Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical)

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical):

Anunțul de concurs

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

Testare psihologică Anexa 1

După testarea psihologică, candidații declarați ,,apt,, psihologic vor depune o adeverință medicală,conform tipizatului descarcat aici, completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie


21.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de asistent medical (generalist)

Rezultate finale la proba scrisă

Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă

Rezultate proba scrisă

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate interviu:

Planificare interviu :

Rezultate probă prcatică :

Planificare probă practică:

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare de concurs (care au / nu au dosarul complet și îndeplinesc / nu îndeplinesc condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei de concurs) – publicat 13.12.2021

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

 

Anunțul de concurs

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

Testare psihologică Anexa 1

După testarea psihologică, candidații declarați ,,apt,, psihologic vor depune o adeverință medicală,conform tipizatului descarcat aici, completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie.


13.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 30 de posturi de agent operativ Bărbați și 4 posturi de agent operativ Femei

Rezultate finale probă scrisă pentru verificare cunoștințelor specifice postului – publicat 31.12.2021

Rezultate contestații probă scrisă pentru verificarea cunoștințelor specifice postului – publicat 31.12.2021

Model contestație !

Rezultate probă scrisă pentru verificarea cunoștințelor specifice postului – publicat 28.12.2021

Barem corectare proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor specifice postului – publicat 22.12.2021

Planificarea probei scrise pentru verificare cunoștințelor specifice postului – publicat 21.12.2021

Rezultate probă interviu – publicat 21.12.2021

Planificarea probei de interviu – publicat 16.12.2021

Rezultate probă practică de utilizare a abilităților de utilizare a calculatorului – publicat 16.12.2021

Planificarea probei practice de utilizare a abilităților de utilizare a calculatorului – publicat 14.12.2021

 Rezultate probă sportivă – publicat 14.12.2021

 Planificare probă sportivă – publicat 10.12.2021

   Calendarul estimativ al desfășurării probelor de concurs – publicat 10.12.2021

   Rezultate verificare dosare de concurs (care au / nu au dosarul complet și îndeplinesc / nu îndeplinesc condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei de concurs)

    Rezultate finale testare psihologică:

    Rezultate contestații testare psihologică:

     Rezultate testare psihologică:

      Planificare testare psihologică:

Model contestație la testarea psihologică

Anunțul de concurs

  • Anexa 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.


Penitenciarul Aiud


Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.