CORRECTIONAL

Administrația Națională a Penitenciarelor, în calitatea sa de Promotor de Proiect, în parteneriat cu șase instituții din România și cinci entități norvegiene, gestionează proiectul Correctional în valoare de 24.750.000 euro, în perioada 2019 - 2024. Proiectul este finanțat din fonduri ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021, prin Programul „Justiție”, administrat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program.

© Photo by Ian Dooley on Unsplash

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemelor corecționale (penitenciar și probațiune) și de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman. Implementat cu succes de sistemul corecțional norvegian, principiul „seamless” reprezintă un concept nou care va fi implementat pentru prima dată în România prin proiectul Correctional. Aplicarea principiului „seamless” va conduce la o cooperare structurată și adecvată între sistemul penitenciar și cel de probațiune, precum și la o colaborare consolidată a acestora cu autoritățile locale, pentru asigurarea unei abordări integrate a intervențiilor specifice și a unei tranziții line a delincvenților din penitenciar în comunitate, cu sprijinul serviciului de probațiune.    Pe parcursul celor cinci ani de implementare a proiectului ne-am propus:
 • să înființăm patru complexe corecționale pilot (formate dintr-un centru pilot de detenție și un centru pilot multifuncțional pentru activități derulate în parteneriat penitenciar – probațiune – comunitate);
 • să dezvoltăm capacitatea resurselor umane din serviciile corecționale (penitenciare și probațiune) și să modernizăm infrastructura la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna;
 • să consolidăm comunicarea între serviciile corecționale (penitenciar și probațiune);
 • să creăm instrumente de intervenție specifice pentru sistemul de probațiune și să îmbunătățim condițiile de lucru în cadrul acestuia.
  Detalii proiect Titlu proiect Correctional (Corecțional) Buget 24.750.000 euro Data semnării contractului de finanțare 30.08.2019 Perioadă de implementare 30.08.2019 - 30.04.2024 (56 de luni) Promotor de proiect Administrația Națională a Penitenciarelor Parteneri norvegieni
 • Academia KRUS
 • Penitenciarul Halden
 • Penitenciarul Stavanger
 • Biroul de Probațiune Rogaland
 • Biroul de Probațiune Østfold și Penitenciarul Ravneberget
Parteneri români
 • Direcția Națională de Probațiune
 • Penitenciarul Baia Mare
 • Penitenciarul Botoșani
 • Penitenciarul Vaslui
 • Penitenciarul Târgu Mureș
 • Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna
Obiectivul general al proiectului Proiectul Correctional își propune îmbunătățirea capacității sistemelor corecționale (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” (fără întrerupere) și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman. Rezultate așteptate, structurate în 4 arii majore
 1. Înființarea unor centre corecționale pilot și a unor locuri noi de detenție în conformitate cu standardele UE, cu scopul de a aplica principiul „seamless”
  • Vor fi create 1.160 locuri noi de deținere prin înființarea a 4 centre corecționale pilot: Baia Mare (420), Botoșani (320), Vaslui (210) și Târgu Mureș (210);
  • Vor fi dezvoltate 6 instrumente noi /ajustate în domeniul reintegrării sociale (programe și metodologii) care vor contribui la aplicarea principiului „seamless”; 1.100 deținuți (grup țintă) vor fi supuși pilotării noilor instrumente în centrele corecționale pilot;
  • Vor fi evaluate tendințele populației penitenciare și de probațiune, va fi dezvoltată o metodă de calcul/determinare a ratei recidivei și o analiză comparativă a metodelor folosite de alte sisteme corecționale pentru calcularea ratei recidivei;
  • Vor fi analizate 5 procese existente în domeniul siguranței deținerii și regimului penitenciar și vor fi elaborate recomandări pentru îmbunătățirea acestora;
  • 252 deținuți vor fi calificați în centrele corecționale pilot în vederea creșterii angajabilității;
  • 700 deținuți, inclusiv de etnie romă, dar și alte categorii cu risc de excluziune socială, vor participa la evenimente de conștientizare referitoare la diversitatea culturală;
  • 160 deținuți și foști deținuți vor avea asigurate servicii în vederea reintegrării în centrele multifuncționale.
 1. Instruirea personalului din serviciile corecționale și îmbunătățirea proceselor educative și a infrastructurii
  • Va fi dezvoltată infrastructura la SNPAP Târgu Ocna în vederea îmbunătățirii proceselor educative;
  • Va fi efectuată o diagnoză organizațională și un studiu privind riscurile profesionale la nivelul serviciilor penitenciare și de probațiune, care se vor finaliza cu câte un raport de evaluare cuprinzând aspecte constatate și recomandări;
  • Vor fi redefinite procesele de recrutare și selecție a personalului de penitenciare și probațiune;
  • Vor fi îmbunătățite instrumentele de evaluare anuală, metodele de dezvoltare a abilităților (coaching, mentoring, tutoring, supervizare etc.), politicile de staffing (alocare a personalului pe posturi) în domeniul HR;
  • 2872 membri ai personalului din penitenciare, probațiune și alți practicieni/specialiști vor fi pregătiți în diferite subiecte relevante (ex. programul motivațional, prevenirea/diminuarea stresului ocupațional, coaching, mentoring, dezvoltarea abilităților de a gestiona persoanele cu afecțiuni mentale, managementul emoțiilor, aplicarea măsurilor și sancțiunilor comunitare etc.);
  • 306 membri ai personalului din penitenciare și probațiune vor fi pregătiți în management/leadership;
  • 680 membri ai personalului din penitenciare și probațiune vor fi pregătiți în consiliere cu privire la asistența socială, asistența socială a persoanelor condamnate și înțelegerea diversității culturale a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor de etnie romă și a altor categorii supuse riscului de excluziune socială.
 1. Îmbunătățirea comunicării în serviciile corecționale
  • Vor fi evaluate instrumentele de comunicare interne și externe folosite în serviciile penitenciare și de probațiune;
  • Va fi efectuat un studiu cu privire la percepția publicului referitoare la procesele de comunicare în sistemul penitenciar;
  • Vor fi efectuate două cercetări cu privire la reflectarea serviciilor penitenciare și de probațiune în mediul online;
  • Va fi elaborat un proiect de strategie de comunicare și un plan de acțiune pentru serviciul de probațiune;
  • Vor fi pregătiți 146 membri ai personalului din penitenciare și probațiune în comunicare publică;
  • Vor fi organizate 43 de evenimente de tipul porțile deschise pentru promovarea rolului probațiunii în aplicarea măsurilor și sancțiunilor comunitare.
 1. 4. Îmbunătățirea intervențiilor și a condițiilor de lucru în serviciile de probațiune
  • Vor fi înființate 4 comitete directoare locale pentru o mai bună executare a muncii neremunerate în folosul comunității;
  • Vor fi organizate 10 mese rotunde, cu scopul promovării mecanismelor de cooperare între serviciile de probațiune, autoritățile centrale și locale și societatea civilă, în vederea sprijinirii reintegrării sociale a persoanelor condamnate, centrate pe populația de etnie romă și alte categorii supuse riscului de excluziune socială;
  • Vor fi îmbunătățite procesele de inspecție și metodologia aferentă sistemului de probațiune;
  • Va fi actualizat instrumentul electronic privind evaluarea riscului de recidivă SERN;
  • Vor fi dezvoltate 8 programe de intervenție pentru categoriile speciale de persoane condamnate aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune, dintre care 4 vor fi centrate pe populația de etnie romă sau alte categorii supuse riscului de excluziune socială;
  • Vor fi îmbunătățite condițiile și spațiile de muncă din 28 de locații ale serviciilor de probațiune și vor fi asigurate echipamente și dotări pentru toate cele 42 de servicii de probațiune și sediul central DNP.
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.