Granturile norvegiene reprezintă contribuția Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. În cuantum de 1,3 miliarde euro, granturile sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 sunt de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la întărirea relațiilor bilaterale între Norvegia și Statele Beneficiare, prin contribuții financiare în următoarele sectoare prioritare:

  • Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
  • Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei;
  • Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon;
  • Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;
  • Justiţie și afaceri interne;

Programul „Justiție” este gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program și are o valoare de 54.352.941 euro, din care 46.200.000 euro asistență financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei.

Programul va fi implementat în perioada 2018-2024 și cuprinde 10 proiecte pre-definite, în următoarele domenii de interes:

  • servicii corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune);
  • eficiența și eficacitatea sistemului judiciar,
  • consolidarea statului de drept;
  • violența domestică și violența bazată pe deosebirea de gen.
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.