Astăzi 02-03-2024 sunt: 23871 persoane private de libertate

Întrebări frecvente

 1. În perioada stării de alertă se vor putea efectua vizite persoanelor private de libertate?

Persoanele private de libertate vor putea fi vizitate ținând cont de respectarea prevederilor legale în vigoare și a recomandărilor medicale pe linia prevenirii şi combaterii răspândirii infecțiilor cu COVID-19, adoptate în perioada stării de alertă.

Persoanele vizitatoare vor fi supuse triajului epidemiologic și vor completa Chestionarul Coronavirus. Totodată, aceștia vor avea obligativitatea de a respecta următoarele reguli:

 • Purtarea echipamentelor individuale de protecție împotriva răspândirii SARS-CoV-2 (mască de protecție doar de tip medical (3 pliuri) sau FFP2 (N95), după caz viziere și mănuși etc.).
 • Accesul persoanelor vizitatoare în penitenciar, este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin prezentarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID.
 • Accesul persoanelor vizitatoare provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, se face în baza unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea RT-PCR (nu mai veche de 72 de ore) sau test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (nu mai veche de 48 de ore) ori vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 (perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării). În această situație, documentele vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.
 • Programările se vor efectua astfel încât să fie dispuse măsurile necesare pentru asigurarea distanței de minim 2 m între vizitatori;
 • Poate fi limitat numărul de aparținători care pot vizita simultan o persoană privată de libertate, cu asigurarea îndeplinirii măsurilor de prevenție pe linie medicală.

Nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 de către deținuți sau de către aparținători în momentul desfășurării vizitei, atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului penitenciarului. În această situație vizita se va înregistra ca fiind efectuată. Motivele încetării vizitei se consemnează într-un registru în care se menționează data și ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia și persoanele implicate.

 1. Care este procedura în legătură cu persoanele vizitatoare care prezintă simptome cu ocazia controlului efectuat, la accesul în unitatea de detenție?

În cazul în care, cu ocazia triajului epidemiologic efectuat anterior introducerii persoanelor la vizită, se contată că persoanele solicitante prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizitele vor fi replanificate la o dată ulterioară și persoanele în cauză nu vor avea acces în locul de deținere.

 1. De câte vizite poate beneficia în cursul unei luni e persoană privată de libertate?

Persoanele private de libertate beneficiază de vizite în limita numărului admis de legislația în vigoare, în funcție de regimul de executare în care acestea sunt repartizate. Astfel, deținuții clasificați regimului maximă siguranță beneficiază de 3 vizite pe lună, deținuții clasificați regimului închis beneficiază de 5 vizite pe lună, deținuții clasificați regimului semideschis beneficiază de 5 vizite pe lună, deținuții clasificați regimului deschis beneficiază de 6 vizite pe lună, iar celor cărora nu li s-a stabilit încă regimul de executare beneficiază de 5 vizite pe lună. De asemenea, aceștia pot fi recompensați cu vizite suplimentare, ca urmare a analizării respectării cerințelor de către comisia de acordare a recompenselor.

 1. Se acordă vizite fără dispozitiv de separare?

La nivelul fiecărei unități, directorul va suspenda acordarea vizitelor fără dispozitiv de separare, dacă rata cumulata a incidentei cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile, din unitatea administrativ teritorială, raportată la 1000 de locuitori este mai mare sau egală cu 6. În acest caz, vor fi acordate vizite cu dispozitiv de separațiune.

Măsura de acordare a vizitelor fără dispozitiv de separare va fi reevaluată la o perioadă de 14 zile sau în cazul în care contextul epidemiologic o impune.

 1. În situația în care cartea de identitate are perioada de valabilitate depășită, există posibilitatea de a se permite accesul în unitatea penitenciară, în vederea vizitării unui deținut, pe baza unui alt act de identitate?

Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească calitatea, precum şi identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt.

 1. În momentul în care starea de alertă va fi ridicată, persoanele private de libertate pot menține legătura cu familia și mediul de suport prin comunicări on-line?

Potrivit prevederilor legale, se poate facilita comunicarea on-line cu membrii de familie sau alte persoane. În acest sens, categoriile de persoane private de libertate, numărul şi durata comunicărilor on-line, precum şi modalitatea de acordare a acestora se stabilesc prin art. 134-136 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin H.G. nr. 157/2016.

 1. Deținuții pot primi pachet de la aparținători în perioada stării de alertă? Ce poate conține pachetul?

Pachetele, bunurile și obiectele prevăzute în anexa nr. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii 254/2013, se primesc cu ocazia efectuării vizitelor. Deținuții au dreptul de a primi, lunar, un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe și legume.

 1. În ce condiții poate fi acordată vizita intimă?

Acordarea vizitei intime, este condiționată de respectarea măsurilor de prevenție medicală corespunzătoare și prezentarea unor documente, după cum urmează:

 • Certificat digital al Uniunii Europene privind COVID din care să rezulte una dintre următoarele situații:
  • sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore;
  • se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Scanarea codului QR marcat pe certificatul digital se va realiza prin intermediul aplicației „Check DCC”, elaborată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Rezultatul scanării codului se va corela cu datele de pe documentele de identitate în baza cărora se efectuează accesul în penitenciar.

 • Document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea RT-PCR (nu mai veche de 72 de ore) sau test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (nu mai veche de 48 de ore) ori vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 (perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării), în cazul persoanelor vizitatoare provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate. În această situație, documentele vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română
 1. Cum pot lua legătura persoanele private de libertate cu avocații, notari publici, executori judecătorești, mediatori autorizați ori cu alte persoane cu atribuții oficiale, etc.?

Deţinuţii pot fi vizitaţi de participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, în condiţiile prevăzute de art. 128 alin. (1) – (5) din Regulamentul de aplicare a Legii 254/2013, cu respectarea măsurilor de protecție împotriva SARS – Cov-2.

 1. Care este modalitatea prin care pot fi transferați bani în contul personal al deținuților?

Sumele de bani, în lei şi valută, se primesc de la membrii de familie, aparţinători sau alte persoane prin mandat poştal ori prin depunere directă la sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.

 1. Care sunt bunurile ce pot intra în posesia deținuților prin cadrul sectorului vizită pentru care este nevoie de o cerere aprobată în prealabil?

Bunurile care pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către deținuți sunt cuprinse în Anexa 1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, iar cele care pot fi primite în baza unei cereri aprobate în prealabil sunt evidențiate în mod distinct.

 1. Pot fi încheiate căsătorii în penitenciar, în perioada stării de alertă?

Cu ocazia accesului în spațiul destinat oficierii căsătoriilor, aparținătorii persoanelor private de libertate vor prezenta unul dintre următoarele documente:

 • Certificat digital al Uniunii Europene privind COVID din care să rezulte una dintre următoarele situații:
  • sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore;
  • se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Scanarea codului QR marcat pe certificatul digital se va realiza prin intermediul aplicației „Check DCC”, elaborată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Rezultatul scanării codului se va corela cu datele de pe documentele de identitate în baza cărora se efectuează accesul în penitenciar.

 • Document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea RT-PCR (nu mai veche de 72 de ore) sau test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (nu mai veche de 48 de ore) ori vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 (perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării), în cazul persoanelor vizitatoare provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate. În această situație, documentele vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.
← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii